Advertisement
Advertisement
Földvédelem, földhasználat PDF Nyomtatás E-mail
2018. május 29.

A járási hivatalok - ideértve a fővárosi kerületi hivatalokat is - földügyi igazgatási szervezeti egységének földvédelem, földhasznosítás, földminősítés és földhasználati-nyilvántartás területét érintő feladatai:

 • a földvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása, engedély nélküli más célú hasznosítás feltárása esetén az eljárás hivatalból történő lefolytatása,
 • földvédelmi szakhatósági állásfoglalás kiadása, földvédelmi szakkérdés vizsgálata,
 • a  hasznosítási kötelezettségek és a parlagfű-mentesítési kötelezettség ellenőrzése,
 • a földminősítési eljárás lefolytatása,
 • az újrahasznosítási eljárás lefolytatása,
 • a művelési ág változással kapcsolatosan a mezőgazdászi feladatok ellátása,
 • településrendezési és településfejlesztési eszközök véleményezése,
 • a földhasználati nyilvántartás vezetése,
 • a földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatás.
A járási hivatalok illetékessége:

A fenti feladatok tekintetében ingatlanügyi hatóságként első fokon – főszabály szerint – az ingatlan fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási hatáskörben eljáró járási hivatal jár el.
Amennyiben az eljárás tárgyát képező földrészletek az adott megyén belül különböző járási hivatalok illetékességi területéhez tartoznak, a földvédelmi, a földminősítési és az újrahasznosítási eljárást
     a) a megyeszékhely szerinti járási hivatal,
     b) Pest megyében a Budakeszi Járási Hivatal,
     c) a fővárosban a Fővárosi XI. Kerületi Hivatal
folytatja le.

A megyei/fővárosi kormányhivatal földügyi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységének a szakterületet érintő feladatai:

 • A járási hivatal által hozott döntés ellen benyújtott jogorvoslati kérelem elbírálása.
 • a  hasznosítási kötelezettségek határszemle keretében történő ellenőrzésének, valamint és a parlagfű-mentesítési kötelezettség ellenőrzésének koordinálása,
 • Első fokon jár el a megyei/fővárosi kormányhivatal a következő ügyekben:
  - a járási mintaterek kijelölése, karbantartása, a járási mintatér-jegyzék vezetése;
  - földminősítési eljárás lefolytatása, ha a különböző becslőjárásba vagy osztályozási vidékbe tartozó települések határa területrész átadása-átvétele következtében megváltozik;
  - településrendezési és településfejlesztési eszközök véleményezése.
A megyei/fővárosi kormányhivatalok illetékessége:

Másodfokon ingatlanügyi hatóságként az ingatlan fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási hatáskörben eljáró  fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.
A több megye területére kiterjedő becslőjárás, illetve osztályozási vidék esetén a járási mintaterek felülvizsgálatával, újak kijelölésével kapcsolatos feladatokat - az érintett megyei kormányhivatalok javaslatainak figyelembevételével - a legnagyobb területtel érintett megyei (fővárosi) kormányhivatal látja el.
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK

© 2007-2019 AM FTF