A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja
 
english
Akadálymentesített változat
Advertisement

Főmenü

Címlap
Küldetés és jövőkép
TakarNet tájékoztató
Földhivatal Online
Advertisement
TakarNet  tájékoztató PDF Nyomtatás E-mail
2016. szeptember 07.

TakarNet
Földhivatali szolgáltatások hálózaton

A fejlesztések fontos állomása volt a TakarNet rendszer kialakítása, amely egyrészt biztosítja a földügyi szakág hivatalainak számítógépes összekapcsolását, másrészt lehetõvé teszi a földhivatali adatbázisok távoli adathozzáférését külsõ felhasználók (regisztrált fizetõ felhasználók) pl. bankok, közigazgatási intézmények, önkormányzatok, közjegyzõk, ügyvédi irodák stb. számára. 2002. június 10-én az ország összes körzeti földhivatalában megkezdõdött a TakarNet hálózaton keresztüli tulajdoni lap másolat szolgáltatás, vagyis azóta mindegyik körzeti földhivatal szolgáltat tulajdoni lap másolatot nemcsak saját illetékességi területérõl, hanem az ország bármely részérõl. Külsõ felhasználók 2003. áprilisa óta csatlakozhatnak a hálózathoz, ma már több mint 9000 felhasználó használja a rendszer szolgáltatásait üzemszerûen. A TakarNet regisztrált felhasználók a honlapon belépve igénybe vehetik a számukra elérhetõ on-line földhivatali szolgáltatásokat:

  • elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdoni lap másolat (szemle vagy teljes) – különbözõ keresési szempontok szerint, pl. helyrajziszám, helyrajziszám intervallum, ingatlan postai címe, postacím részlete alapján stb.
  • elektronikus dokumentumként szolgáltatott, elektronikusan hitelesített ún. e-hiteles tulajdoni lap másolat (szemle vagy teljes) – különbözõ keresési szempontok szerint, pl. helyrajziszám, helyrajziszám intervallum, ingatlan postai címe, postacím részlete alapján stb.
  • térképmásolat – belterületi, külterületi és zártkerti ingatlanokról
  • értesítés tulajdoni lap változásáról – széljegyzésrõl, címmódosításról, szolgalom bejegyzésérõl, tulajdonjog változásáról stb.
  • elektronikus dokumentumként szolgáltatott e-hiteles földhasználati lap másolat (teljes vagy részleges másolat) – különbözõ keresési szempontok szerint 

A TakarNet országos földhivatali számítógépes hálózat használata, a földhivatali adatok on-line távoli elérése iránt igen nagy az érdeklõdés. Az elmúlt húsz évben a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Fõosztálya (FVM FTF) - jelenlegi nevén Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Fõosztálya (VM FTF) - kezdetben az EU PHARE programja segítségével, kisebb mértékben pedig a svájci és a német kormány, valamint a magyar költségvetés, késõbb pedig EU pályázatok  támogatásával jelentõs beruházásokat hajtott végre az ingatlan-nyilvántartás területén.

E beruházások eredményeképpen az összes tulajdoni lap adat számítógépre került, valamint 2000 júniusa óta a TAKAROS (Térképen Alapuló KAtaszteri Rendszer Országos Számítógépesítése) rendszer üzemel az ország körzeti földhivatalaiban. Ez lehetõvé teszi, hogy az adatok karbantartását és az ügyiratkezelést számítógéppel végezzék. Elkészült a földhivatalokat összekötõ TakarNet hálózat is, amely az ingatlan adatok távoli, elektronikus elérését biztosítja. 2007 óta rendelkezésre állnak az ország teljes területének digitális ingatlan-nyilvántartási térképei, amelyek szintén elérhetõk távolról elektronikusan. 2009-ben országosan üzembe állt a digitális térképek földhivatali karbantartását végzõ DATR rendszer, amely a térképi adatokat a digitális alaptérképi szabványnak megfelelõen kezeli.

Web-lapok

A szolgáltató-felhasználó kapcsolat internet jellegû, web felületeken keresztül valósul meg, így a felhasználók egy egyszerû internet böngészõ program segítségével érhetik el a TakarNet szolgáltatásokat. Web-lapok segítik a felhasználók adatbázis-lekérdezéseit, illetve tájékoztatnak az aktuális szolgáltatásokról, a szolgáltatások árairól, a földhivatalokról, a földhivatalok ügyfélszolgálati rendjérõl stb. A különbözõ szolgáltatások igénybevételéhez eltérõ web-lapok állnak rendelkezésre.

A szolgáltató-felhasználó kapcsolat interaktív, vagyis a kérés, kérelem kitöltéséhez a rendszer támogatást nyújt, és az elsõdleges ellenõrzés (pl. létezik-e a megadott helyrajzi szám az illetõ földhivatalnál), valamint az esetleges korrekció után azonnali válaszüzenet érkezik.

Az ország bármely pontjáról bármelyik földhivatal elérhetõ, vagyis pl. egy balatonfüredi ingatlan tulajdoni lapja akár Budapesten vagy Miskolcon is beszerezhetõ.

Biztonság

A TakarNet egy zárt számítógépes hálózat, amely korlátozott és szigorúan ellenõrzött hozzáférést biztosít a külsõ felhasználók számára. A külsõ felhasználók kizárólag védett átjárókon keresztül érhetik el a hálózat számukra engedélyezett szolgáltatásait.

A biztonságos üzenetforgalmat többszintû titkosítási rendszer segíti, sor kerül pl. az üzenetek tartalmának titkosítására, digitális kulcsok, felhasználó azonosítók, jelszavak stb. használatára. A rendszer rögzíti és pontosan azonosítani tudja a kérelmet benyújtó felhasználót, a lekérdezés idõpontját és tárgyát.

Hitelesség

Az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdoni lap másolat semmilyen formában (képernyõn megjelenítve, fájlba lementve, kinyomtatva stb.) sem rendelkezik bizonyító erõvel, ezért tartalmához joghatások sem fûzõdnek.

Hiteles tulajdoni lap másolatot és térképmásolatot csak körzeti földhivatal szolgáltathat. A hiteles tulajdoni lap másolatot 2002. február 4-e óta az erre a célra szolgáló biztonsági elemekkel ellátott biztonsági papíron szolgáltatnak a földhivatalok.

Az elektronikus dokumentumként szolgáltatott e-hiteles tulajdoni lap másolat olyan elektronikus okirat, amelyen szerepel a szolgáltató hitelesítõ záradéka (tanúsítvány) és a szolgáltató fokozott biztonságú elektronikus aláírásával hitelesíti és elhelyezi rajta idõbélyegzõjét. Az e-hiteles okirat bizonyító erejû,  és igazolja, hogy az e-hiteles okirat az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból származik, és tartalma az idõbélyegzõ által jelzett idõpontban megegyezett az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban elektronikus formában rögzített közhiteles hatályos adatokkal.
Kinyomtatva, papír formátumban nem minõsül hiteles, bizonyító erejû dokumentumnak, csak elektronikus formában rendelkezik bizonyító erõvel. 

A jogszabály-módosítások következtében 2010. január 1-től csak az e-hiteles tulajdoni lap felel meg az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. tv.-ben szabályozott fokozott biztonságú elektronikus okirat feltételeinek, így csak az e-hiteles tulajdoni lap másolat rendelkezik mindazzal az okirati bizonyító erõvel, amely megegyezik a teljes bizonyító erejû magánokiratokhoz kapcsolt joghatásokkal, valamint csak az e-hiteles tulajdoni lap másolat tekinthetõ az eljárási törvényekben szereplõ okirati bizonyítási eszközök virtuális megfelelõjének.

A csatlakozás minimális mûszaki feltételei

A hálózaton történő adatszolgáltatás igénybevételéhez a csatlakozási engedélyen és a szolgáltatási szerzõdés megkötésén túlmenõen a felhasználónak rendelkeznie kell bizonyos technikai feltételekkel is. A TakarNet rendszerhez történõ csatlakozás fizikai megvalósításához a felhasználó oldalán szükség van:

  • mûködõ adatátviteli vonalra a szolgáltató és felhasználó között,
  • egy korszerû kiépítésû (pl. Pentium) személyi számítógépre, internet böngészõre egy pdf megjelenítõ programmal,
  • hozzáférési jogosultságra (digitális igazolvány), amelyet a FÖMI a regisztráció során ad át.

A TakarNet hálózat szolgáltatásai számos internet böngésző program segítségével elérhetők, mint pl.  Internet Explorer, Mozilla Firefox stb. (bármilyen böngésző amely elfogadja a digitális igazolványt). Ajánlott a választott bögészõ legújabb verziójának használata. A pdf megjelenítésre a szintén ingyenese elérhetõ Acrobat Reader aktuális verziója ajánlott. 

A szoftverek 32 bites és 64 bites MS Windows kompatibilis platformon futnak. A fenti szoftverek ingyenesek, a FÖMI a szolgáltatási szerzõdés megkötésekor CD-n átadja a letöltési lehetőségeket felhasználónak.

 
Advertisement
Advertisement

Társoldalak

Kormányportál
Miniszterelnökség
Agrárminisztérium
Nemzeti Földügyi Központ
Lechner Tudásközpont
MePAR
GNSSNET
Nemzeti INSPIRE Geoportál
HM hatósági térképészet

Advertisement


   
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK
   
© 2007-2019 AM FTF