A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja
 
english
Akadálymentesített változat
Advertisement

Főmenü

Címlap
Küldetés és jövőkép
TakarNet tájékoztató
Földhivatal Online
Advertisement
Földmérés PDF Nyomtatás E-mail
2017. szeptember 01.

A földügyi szakigazgatás keretén belül a földmérési szakterület a hatósági földmérési feladatok ellátását végzi. Ez nem azonos a földhivatalok által korábban a 90-es évek elejéig lakossági és közületi megrendelésekre végzett földmérési szolgáltatási tevékenységgel. Jelenleg a földhivatalok ilyen jellegű tevékenységet nem végeznek, ezeket magán földmérők, vagy földméréssel foglalkozó vállalkozások végzik.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelenlegi szabályozás értelmében az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis változását eredményező vázrajzokat csak földmérési jogosultsággal és ingatlanrendezõ minősítéssel rendelkezõ földmérõ készíthet, illetve tanúsíthat.

A földhivataloknál elintézhető földmérési ügyek

Járási hivatalok ingatlanügyi hatóságainál (korábban körzeti földhivatalok)
Kormányhivataloknál (korábban megyei földhivatalok)

Az ingatlanügyi hatóságok (korábban földhivatalok) - az egyszerűség okán a továbbiakban bizonyos esetekben is a közismert földhivatal elnevezést alkalmazzuk - földméréssel kapcsolatos hatósági feladatait a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény és végrehajtási rendeletei szabályozzák. A földhivatalok hatósági földmérési feladatait három jól elkülöníthető részfeladatra lehet bontani.

1.  Ingatlan-nyilvántartás földmérési feladatai: változásvezetés
Az ingatlan-nyilvántartás tartalmában bekövetkezett változások egyes típusai, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis változtatását is eredményezik. Ilyen jellegű változások például az épületek létesítése és elbontása, az ingatlanok megosztása és egyesítése, vagy határvonaluk módosítása. Ezen esetekben a jogszabály a változás átvezetéséhez az okiraton túl - az okirat kötelező mellékleteként - változási vázrajz elkészítését is előírja. A földhivatal ilyen jellegű változási vázrajzokat hatósági feladatai keretében nem készít az állampolgárok részére, viszont a hozzá benyújtott változási vázrajzokat megvizsgálja, ellenőrzi, és záradékkal tanúsítja, hogy megfelel a szakmai előírásoknak és ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas.

2.  Adatszolgáltatás
A járási hivatalok adat- és térképtárában találhatók az állami alapadatok és az ezek előállításával kapcsolatos térképek és munkarészek, valamint az ingatlan-nyilvántartási térképek, földmérési alappontok, korábbi változási vázrajzok irattári példányai. Ezekből az adatokból lakossági célra az egyes államigazgatási eljárásokhoz kötelező érvénnyel felhasználandó másolatokat, valamint újabb változások létrehozásához földmérési munkák adatait szolgáltatják a földhivatalok adatszolgáltatási díjak ellenében.

3.  Felszólalások kivizsgálása
Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis készítése, valamint az abban bekövetkezett változások vezetése során előfordulhatnak felmérési, térképezési vagy területszámítási hibák. Ezek a hibák általában rejtve maradnak sokszor évtizedekig, míg az ingatlanok adataira, vagy a vele szomszédos ingatlanokkal kapcsolatosan olyan változás nem történik, amelynek mérése során arra fény nem derül. Ezeknek a hibáknak a hivatalból, illetve kérelemre történő kivizsgálása a hatósági földmérés feladata. A földrészletek határvonalának kitűzése, valamint a természetbeni eltérő birtoklásból adódó határviták rendezése nem tartozik az ingatlanügyi hatóság feladatai közé.

Járási hivatalok ingatlanügyi hatóságainál (korábbi körzeti földhivataloknál) intézhető ügyek:

 • A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelése és szolgáltatása.
 • Az állami alapadatok nyilvántartása, és az azokban bekövetkezett változások folyamatos vezetése.
 • A földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatos ügyek intézése.
 • Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák vizsgálata és záradékolása.
 • A felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítása. A felmérési és térképezési hiba kijavításánál a jogi szabályozás értelmében a meglévõ birtoklási viszonyokat a földhivatal nem változtathatja meg. Vitás esetben a jogerős bírósági végzésben rögzített határvonal kerül a földhivatali nyilvántartásba.
 • Az állami alapadatokban bekövetkezett hivatalból észlelt változásokkal kapcsolatos feladatok végzése.
 • A földrészlet határok megjelölésével és megállapításával kapcsolatosan ráháruló feladatok ellátása.
 • Az ingatlan-nyilvántartás tartalmát nem érintő térképi változásokkal összefüggõ bejelentési kötelezettség betartásának ellenőrzése.
 • Telekalakítási engedélyezési eljárás, egyesített telekalakítási eljárás.

Vissza

A kormányhivataloknál intézhető földmérési ügyek:

 • Állami alapadatok kezelése és szolgáltatása.
 • Másodfokú eljárás lefolytatása az elsőfokon a járási hivatal hatáskörébe tartozó földmérési és térképészeti ügyekben.
 • Földmérési és térképészeti szakfelügyelet ellátása.
 • A vízszintes és magassági alappont-hálózatok pontjainak megjelölésére szolgáló földmérési jelek helyszínelése, karbantartása és védelme.
 • A földmérési jelek áthelyezésével és megszüntetésével kapcsolatos eljárások lefolytatása.
 • A földmérési jelek által elfoglalt területre vonatkozó használati joggal kapcsolatos ügyekben való eljárás.
 • Az állami alapmunkákkal kapcsolatban (KÜVET, BEVET, DAT) a kormányhivatalra háruló hatósági feladatok ellátása.
 • A közigazgatási határok központi nyilvántartásával kapcsolatos, rá háruló feladatok.
 • Szakmai szabályzatokban meghatározott nyilvántartások vezetése.
 • Az illetékességi területéhez tartozó körzeti földhivatalok földmérési és térképészeti tevékenységének irányítása, ellenõrzése és felügyelete.
 • Másodfokú eljárás lefolytatása az elsõfokon a körzeti földhivatal hatáskörébe tartozó telekalakítási ügyekben.
 
Advertisement
Advertisement

Társoldalak

Kormányportál
Miniszterelnökség
Agrárminisztérium
Nemzeti Földügyi Központ
Lechner Tudásközpont
MePAR
GNSSNET
Nemzeti INSPIRE Geoportál
HM hatósági térképészet

Advertisement


   
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK
   
© 2007-2019 AM FTF