A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja
 
english
Akadálymentesített változat
Advertisement

Főmenü

Címlap
Küldetés és jövőkép
TakarNet tájékoztató
Földhivatal Online
Advertisement
Oktatási célú adatszolgáltatás... PDF Nyomtatás E-mail
2018. január 25.

Földmérési és térképészeti adatok díjmentes szolgáltatásának kérelmezése
oktatási és tudományos kutatási célra

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban Fttv.) 6. § (6) és (7) bekezdései értelmében szakirányú iskolarendszerű oktatási és tudományos kutatási célra a térképészetért felelősi miniszter (és a honvédelemért felelős miniszter) a hatáskörébe tartozó állami alapadatok adatbázisaiból szolgáltatott földmérési és térképészeti adatok vonatkozásában díjmentes adatszolgáltatást engedélyezhet.

Ki terjeszthet be kérelmet?
Kérelmet az oktatási vagy kutatási szerv vezetője nyújthat be a minisztérium szakfőosztályának (az FM esetén Földügyi és Térinformatikai Főosztálynak) papír alapon. Hallgatók nem nyújthatnak be kérelmet, még oktatási intézményi igazolással sem nem. A hallgató számára igényelt adatokat az intézmény hivatalos kérelmében kell részletezni az alábbiak szerint.

Mit kell feltüntetni az intézmény kérelmén?

 • oktatási vagy egyéb intézmény, kar, intézet, tanszék megnevezése;
 • a hallgató vagy kutató adatai (diplomaterv, kutatási munka készítõje, lakcíme, hallgató esetén diákigazolvány száma, elérhetõségei: telefon, e-mail);
 • adatigénylés indoklása, az adatfelhasználás célja (diplomaterv, szakdolgozat, kutatási munka, TDK dolgozat vagy egyéb munka témája, címe);
 • konzulens neve, elérhetőségei (telefon, e-mail);
 • az igényelt földmérési és térképészeti anyagok típusa, valamint a terület behatárolása (koordinátákkal, szelvényszámokkal, vagy ezek hiányában a kért területet jelölő térképvázlat csatolásával);
 • az adatszolgáltató ingatlanügyi hatóság vagy a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv (korábbi Földmérési és Távérzékelési Intézet) megnevezése;
 • az intézmény szervezeti egysége vezetőjének aláírása.

Milyen adat igényelhető díjmentesen?
A kérelem az Fttv. 3. § (1) bekezdésében rögzített

 • az államhatár adatbázisa,
 • az alapponthálózati pontok adatbázisa,
 • az állami földmérési alaptérképi adatbázis
 • az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis,
 • az állami topográfiai térképi adatbázisok,
 • az állami távérzékelési adatbázisok,
 • a honvédelmi célú térképi adatbázisok,
 • a Földrajzinév-tár adatbázis és
 • az archív analóg és digitális térképi adatok adatbázisai.

adataira  terjedhet ki.

Egyéb földhivatali adat (pl. tulajdonilap-másolat, földhasználati nyilvántartási adat, földkönyvi kivonat, földminősítési térkép stb.) díjmentes engedélyezése nem lehetséges!

Oktatási és tudományos kutatási célra igényelhetõ adatok mennyiségének felső határa:
Az engedélyezhető adatszolgáltatás mértéke nem haladhatja meg az Fttv. 6. § (6) bekezdésében rögzített

a) az államhatár adatbázisa és az alapponthálózati pontok adatbázisa – a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjai – esetében az 50 darabot;

b) az állami földmérési alaptérképi adatbázis és az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis – a 3. § (1) bekezdés c) és d) pontjai – esetében

 • külterületen 6 km2-t,
 • belterületen 3 km2-t,

feltéve hogy nem éri el az adott fekvés területét;

c) az állami topográfiai térképi adatbázisok – a 3. § (1) bekezdés e) pontja – esetében az egy szelvény méretet, a honvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok esetén a négy szelvény méretet;

d) az állami távérzékelési adatbázisok – a 3. § (1) bekezdés f) pontja – esetében a polgári földmérési és térképészeti tevékenység végzése során előállított állami alapadatok esetén a 48 km2-t, a honvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok esetén a 1440 km2-t;

e) a honvédelmi célú térképi adatbázisok – a 3. § (1) bekezdés g) pontja – esetében a két szelvény méretet;

f) a Földrajzinév-tár adatbázis – a 3. § (1) bekezdés h) pontja – esetében a 100 rekordot;

g) az archív analóg és digitális térképi adatok adatbázisai – a 3. § (1) bekezdés i) pontja – esetében az öt szelvény méretet.

Teljes közigazgatási egységek, települések, fekvések (belterület, külterület és különleges külterület) adatszolgáltatása nem lehetséges. A felsorolt adatmennyiségnél több adat díjmentes szolgáltatása nem támogatható!

Milyen fontos teendője van még az adatfelhasználónak a díjmentesen átvett adatok felhasználásával kapcsolatban?
Minden olyan térképművön – megjelenési formájától függetlenül –, amely az adatszolgáltató szervek által rendelkezésre bocsátott adatok felhasználásával készült, fel kell tüntetni az adatfelhasználási engedély számát, az adatfelhasználást engedélyező nevét, a kiadás sorszámát, valamint a következő szöveget: "Készült az állami alapadatok felhasználásával". A térképmű egy példányát változatlan utánnyomás esetén is annak elkészülte után 15 napon belül az engedélyező részére le kell adni.  

A leadandó példányon oktatási anyag, kutatási munka, tanulmány, szakdolgozat esetén pdf fájl értendő, amit elektronikus úton kell eljuttatni az FM Földügyi és Térinformatikai Főosztályra (e-mail:  )

A jogosulatlan adatfelhasználásért az Fttv. 28. § (11) bekezdésében foglaltak alapján bírság szabható ki.

 
Advertisement
Advertisement

Társoldalak

Kormányportál
Miniszterelnökség
Agrárminisztérium
Nemzeti Földügyi Központ
Lechner Tudásközpont
MePAR
GNSSNET
Nemzeti INSPIRE Geoportál
HM hatósági térképészet

Advertisement


   
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK
   
© 2007-2019 AM FTF