A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja
 
english
Akadálymentesített változat
Advertisement

Főmenü

Címlap
Küldetés és jövőkép
TakarNet tájékoztató
Földhivatal Online
Advertisement
Rövidítések PDF Nyomtatás E-mail
2020. április 15.

Gyakran használt rövidítések

 

Az alábbi táblázat a földügyi szakigazgatás feladataihoz kapcsolódó, gyakran előforduló rövidítések magyarázatát tartalmazza ABC sorrendben, a teljesség igénye nélkül. Bizonyos esetekben bővebb magyarázat az elnevezésre kattintva vagy a Fogalomtár-ban található

 

Ak

aranykorona

AM

Agrárminisztérium

Ákr.

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

BEVET

belterületi vektoros térkép

BFKH

Budapest Főváros Kormányhivatala

BIIR

Budapesti Ingatlan-nyilvántartási Információs Rendszer

CA

Certificate Authority - elektronikus tanúsítványhitelesítő szervezet

CEN

European Committee for Standardization - Európai Szabványügyi Bizottság

DAT

digitális alaptérkép

DAT

a digitális alaptérképekre vonatkozó MSZ 7772-1 szabvány

Díjrendelet

a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet

DXF

Data exchange file – AutoCad grafikus rendszer adatcsere formátuma

EOTR

Egységes Országos Térkép Rendszer

EOV

Egységes Országos Vetületi Rendszer

EOMA

Egységes Országos Magassági Alaphálózat

EOVA

Egységes Országos Vízszintes Alaphálózat

EU

Európai Unió

FH

Földhivatal

FIG

Fédération Internationale des Géométres – Földmérők Nemzetközi Szövetsége

FNB

Földrajzinév – Bizottság

FNT

Magyarország Földrajzinév-tára

FÖNYIR

Földhasználati Nyilvántartás

FÖMI

Földmérési és Távérzékelési Intézet (jelenleg LTK-ban működik)

FM

Földművelésügyi Minisztérium

Fttv.

a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény

FVM

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

GEOSHOP

téradatok online szolgáltatásának felülete

GIS

Geographic Information System – Földrajzi Információs Rendszer, a térinformatika eszköze

GML

Geography Markup Language – a WFS például GML-alapú 

GNSS

Global Navigational Satellite System – általánosságban a műholdakon alapuló, az egész földre
kiterjedő, a helymeghatározást és a navigációt szolgáló rendszerek

GPS

Global Positioning System – mûholdas globális helymeghatározó rendszer

hrsz.

helyrajzi szám

HUNAGI

Magyar Térinformatikai Társaság

HM

Honvédelmi Minisztérium

INSPIRE

nemzeti térinformációs infrastruktúra (NTI)

Iny.

ingatlan-nyilvántartás

Inytv.

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

ISO

International Organization for Standardization (Nemzetközi Szabványosítási Szervezet)

ITR

Interaktív Térképszerkesztő Program Rendszer

KDIR

Komplex Decentrális Ingatlan-nyilvántartó Rendszer

Kht.

közhasznú társaság

KIFÜ

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Kp.

a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény

KÜVET

külterületi vektoros térkép

LTK

Lechner Tudásközpont / Lechner Nonprofit Kft.

LIS

Land Information System – Földadat Információs Rendszer, számítógépes ingatlan-nyilvántartás

MENYÉT

Mezőgazdasági Termelők Nyilvántartása, más néven Földműves Nyilvántartás

MePAR

Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer

MFTTT

Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság

ME

Miniszterelnökség

MgSZH

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

MSZ

Magyar Szabvány

NFK

Nemzeti Földügyi Központ

NÉBIH

Nemzeti Élemiszerlánc-biztonsági Hivatal

OGPS

Országos GPS Hálózat

OGY

Országgyűlés

ONTSz

Országos Növény- és Talajvédelmi Szolgálat

OTK

Országos Térinformatikai Konferencia

PCC

Permanent Committee on Cadastre in the European Union - EU Állandó Kataszteri Bizottsága

PHARE

Poland and Hungary Assistance for the Reconstruction of the Economy – megszűnt EU támogatási alap az uniós csatlakozások elősegítésére

PM

Pénzügyminisztérium

Pp.

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

Ptk.

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

SOA

Service-oriented architecture - szolgáltatás orientált architektúra

TAKAROS

Térképen Alapuló KAtaszteri Rendszer Országos Számítógépesítése

TakarNet

Földhivatali Információs Rendszer

tv.

törvény

vhr.

törvény végrehajtási rendelete

VINGIS

Magyarország Térinformatikai Szőlőültetvény Regisztere

VIR

Vezetői Információs Rendszer

VM

Vidékfejlesztési Minisztérium

WFS

Web Feature Service

WMS

Web Map Service

WPLA

UNECE Working Party on Land Administration - ENSZ Európai Gazdasági Bizottság - Ingatlan-nyilvántartási Munkabizottsága

XML

EXtensible Markup Language – általános célú leírónyelv egyedi leírónyelvek létrehozására

 

 

 
Advertisement
Advertisement

Társoldalak

Kormányportál
Miniszterelnökség
Agrárminisztérium
Nemzeti Földügyi Központ
Lechner Tudásközpont
MePAR
GNSSNET
Nemzeti INSPIRE Geoportál
HM hatósági térképészet

Advertisement


   
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK
   
© 2007-2019 AM FTF