A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja
 
english
Akadálymentesített változat
Advertisement

Főmenü

Címlap
Küldetés és jövőkép
AM Földügyi és Térinf. Főo.
TakarNet tájékoztató
Földhivatal Online
Advertisement
TakarNet csatlakozás menete PDF Nyomtatás E-mail
2017. április 20.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) lehetőséget biztosít különböző felhasználói csoportoknak a TakarNet rendszerhez való csatlakozásra, valamint szabályozza a csatlakozás feltételeit.
A TakarNet szolgáltatások igénybevételének további feltételeit, valamint az adatszolgáltatás részleteit a 176/2009 (XII.28.) FVM rendelet szabályozza. Az adatszolgáltatásért fizetendő díjakat és az ezzel kapcsolatos egyéb rendelkezéseket az 1996. évi LXXXV. tv. határozza meg.

A TakarNet földhivatali számítógépes rendszerhez történő csatlakozás menete a következő: 

1.  Hozzáférési jogosultság (csatlakozási engedély) kérése

2.  Engedély birtokában Szolgáltatási szerződés kötése

További információ

Csatlakozási engedély

A  felhasználó - megfelelő indokokra hivatkozva - hozzáférési engedélyért folyamodik 2017. január 1-ét követően a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályához (korábban Földmérési és Távérzékelési Intézethez - FÖMI) írásban.

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján 2012. január 2-ától „Az Inytv. 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki. A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter véleményét.”

A kérelem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be, amely az Inytv. végrehajtásáról szóló 109/1999 (XII.29.) FVM rendelet mellékletében jelent meg.

A csatlakozási engedély iránti kérelem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be, amely itt letölthető Acrobat pdf formátumban, vagy a Nyomtatványok menüpont alatt, ahol on-line is kitölthetõ: 

TAKARNET igénylõlap letöltése intézmények, cégek részére
TAKARNET igénylõlap letöltése ügyvédek, közjegyzők, bírósági végrehajtók részére

A megfelelően kitöltött kérelmet két példányban, eredeti aláírással ellátva a
Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályhoz
kell benyújtani (1149 Budapest, Bosnyák tér 5., 1592 Budapest, Pf. 585.)

A kérelem benyújtásakor – a Díjtörvény (1996. évi LXXXV. törvény) 32/G. §-a alapján a TakarNet engedélyezési eljárásért 3000.- forint összegű díjat kell megfizetni. Az engedélyezési eljárásért fizetendő díjat a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 10023002-00299592-38200001 számú "BFKH Földmérési és távérzékelési feladatok ellátása " bevételek beszedése számlájára átutalással kell teljesíteni.
A kérelem elbírálásának eredményéről a kérelmet benyújtó írásban határozatot kap.

A KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:

A kérelem elbírálásához a megfelelő indokláson kívül ügyvédeknek, közjegyzőknek, önálló bírósági végrehajtóknak mellékelni kell az illetékes kamara 30 napnál nem régebben kiállított igazolását arról, hogy a kérelmező kamarai tagsága fennáll, és arról, hogy az igénybejelentő közjegyzői szolgálatát/ügyvédi tevékenységét/végrehajtói tevékenységét nem szünetelteti, valamint közjegyző/ügyvéd nem áll fegyelmi eljárás hatálya alatt.

Egyéb cégeknek a kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolniuk:
    A cég eredeti, hiteles vagy közjegyző által hitelesített aktuális (30 napnál nem régebbi) cégkivonatát,
•    aláírási címpéldány vagy aláírás minta másolatát,
•    TakarNet engedélyezési eljárás átutalásának banki igazolását.


A fentiektől eltérően, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet alapján amennyiben a kérelmező a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya a képviselet igazolására szolgáló iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 113/E. § szerint a felszámoló szervezet számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó kérelméhez, a jogi személyeknek és jogi személyiség nélküli szervezeteknek részére előírtakon túl mellékelni kell a felszámolók névjegyzékének vezetésére kijelölt hatóság 30 napnál nem régebben kiállított igazolását arról, hogy a szervezet szerepel a felszámolók névjegyzékében.

Egyéni vállalkozóknak a kérelemhez (természetes személyek részére rendszeresített formanyomtatvány kitöltve 2 pld.-ban) csatolniuk kell a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Okmányfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály Hatósági Bizonyítványát (eredeti példányt) arról, hogy a kérelmező jelenleg is egyéni vállalkozóként van nyilvántartva. Az igazolásnak tartalmaznia kell a vállalkozó tevékenységi körét is, ami igazolja a földhivatali adatok on-line módon történő lekérdezésének indokoltságát.

Vissza

Szolgáltatási szerződés

A kiadott csatlakozási engedély alapján Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya (korábban Földmérési és Távérzékelési Intézet - FÖMI) előkészíti a TakarNet használatát szabályozó szolgáltatási szerződést, amelyet ezt követően postáz a felhasználónak. A szerződés megkötésére a TakarNet engedéllyel rendelkező felhasználó és a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából a rendszer üzemeltetője, a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya között kerül sor.

Az egyedi szolgáltatási szerződést két példányban, aláírás céljából a
Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály
(1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) postán küldi meg a felhasználónak.

Az Egyedi Szolgáltatási Szerződés mellékletét képezi az Általános Szolgáltatási Feltételek és azok mellékletei, amelyek részletesen tartalmazzák a szolgáltatás technikai jellemzőit, feltételeit, a rendszer rendelkezésre állását stb.
 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek Acrobat pdf formátumban innen letölthetők:

ÁSZF

ÁSZF A melléklet

ÁSZF B melléklet

A szolgáltatási szerződés és mellékletei rögzítik a felhasználó által elérhetõ szolgáltatásokat, az igényelt hozzáférések darabszámát, típusát, átvételének módját, a fizetési kötelezettségeket stb. Az ügyfeleknek a szerzõdésben nyilatkozniuk kell arról, hogy hány db és milyen érvényességi időtartamú digitális igazolványt, illetve személyes, avagy postai kézbesítést  igényelnek.

A digitális igazolványok darabszámának meghatározásánál kérjük vegyék figyelembe, hogy egy db digitális igazolvánnyal egy időben csak egy hozzáférés valósítható meg, valamint az igazolványok kétféle érvényességi időtartammal vásárolhatók meg. (A díjak megtekinthetők itt.)

Az aláírt szolgáltatási szerződés mindkét példányát vissza kell küldeni a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály részére.

Az ügyfél által aláírt szerződés példány Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályhoz való beérkezése után postázásra kerül a digitális igazolvány előállítási és fenntartási költségét tartalmazó számla, valamint a BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály főosztályvezetője által is aláírt szerződés ügyfélpéldánya a felhasználó részére. A befizetés megtörténte után a BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály regisztrálja a felhasználót, és előzetes egyeztetés utáni időpontban (személyes átvételkor) átadja,  illetve postán elküldi számára a szerződésben rögzített számú hozzáférési jogosultságot (digitális igazolványt), valamint megfelelő tájékoztatást nyújt a kapcsolódás műszaki feltételeiről, megvalósításáról és a rendszer használatáról.

Vissza

További információval készséggel állunk rendelkezésre

Csatlakozási engedély, szolgáltatási szerződés,
műszaki feltételek, üzemeltetési és számlázási kérdések

TAKARNET call center: 06-1-460-1310

TakarNet Ügyfélszolgálati Iroda:
 
BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
 Tel: 460-4077, 460-4078, 221-7045
Fax: 221-7045
e-mail: info@takarnet.hu
 Ügyfélfogadás időpontja:H-P: 8:30-13:30

 
Advertisement
Advertisement

Társoldalak

Kormányportál
Agrárminisztérium
BFKH FTFF (FÖMI)
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Advertisement


   
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK
   
© 2007-2018 AM FTF