A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja
 
english
Akadálymentesített változat
Advertisement

Főmenü

Címlap
Küldetés és jövőkép
FM Földügyi és Térinf. Főo.
TakarNet tájékoztató
Földhivatal Online
Advertisement
Földvédelmi bírság és mérték... PDF Nyomtatás E-mail
2010. január 11.

A földvédelmi bírság és annak mértéke:

A kiszabandó földvédelmi bírság összege minimum 10.000,- Ft.
A földvédelmi bírság a központi költségvetést illeti meg. A bírságot az azt kiszabó határozat jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül kell megfizetni. A határidõre meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül.

A hasznosítási, az ideiglenes hasznosítási, és a mellékhasznosítási kötelezettség teljesítésének felróható elmulasztása, továbbá az újrahasznosítási kötelezettség elmulasztása esetén a földhivatal földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ezen esetekben a földvédelmi bírság összege termõföldet érintõen (azaz a hasznosítási kötelezettség és az ideiglenes hasznosítási kötelezettség elmulasztása esetén) a termõföld ingatlan-nyilvántartás szerinti Ak értékének kétezerszerese. Mivel a mûvelés alól kivett területnek nincs Ak értéke, a mellékhasznosítási és az újrahasznosítási kötelezettség elmulasztása esetén a földvédelmi bírság összegét a településen levõ szántók átlagos Ak értéke alapján, a negyedik minõségi osztályra vonatkozó szorzók alkalmazásával kell megállapítani.
Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetõleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetõleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.
 
A mûvelési ág megváltozása, a más célú hasznosítás megkezdése, a más célú hasznosítás megszüntetése bejelentésének elmulasztása esetén a földvédelmi bírság összege 10.000,- Ft.

A termõföldnek a földhivatal által engedélyezett idõleges igénybevételét (idõleges más célú hasznosítását) követõen az engedély jogosultja köteles – az engedélyben megállapított határidõ lejártáig – a földrészletet eredeti állapotába helyreállítani.
Abban az esetben, ha az engedély jogosultja az ingatlan-nyilvántartás szerinti minõségi osztálynál alacsonyabb minõségi osztályú termõföldként teszi termelésre alkalmassá a termõföldet, úgy az alábbi összegû földvédelmi bírságot köteles fizetni.

  • Ha a termelésbe visszabocsátott termõföld minõségi osztálya az ingatlan-nyilvántartás szerintinél egy osztállyal gyengébb, akkor a bírság összege a két minõségi osztály szerint számított földvédelmi járulék különbözetének háromszorosa.
  • Ha a termelésbe visszabocsátott termõföld minõségi osztálya az ingatlan-nyilvántartás szerintinél legalább két osztállyal gyengébb, akkor a bírság összege az ingatlan-nyilvántartásban szereplõ minõségi osztály alapján számított földvédelmi járulék háromszorosa.
  • Amennyiben pedig az engedély jogosultja az idõleges hasznosítást követõen a termõföldet a határozatban megállapított határidõ eltelte után teszi termelésre alkalmassá, akkor a bírság összege, az engedélyezõ határozatban elõírt határidõ lejárta és a tényleges helyreállítás idõpontja közötti idõre a más célú idõleges hasznosításért fizetendõ földvédelmi járulék háromszorosa.

A termõföld földhivatali engedély nélküli más célú hasznosítása esetén a bírság összege a következõképpen alakul.

  • Ha az engedély nélkül, vagy annak elõírásaitól eltérõen más célra hasznosított termõföldet eredeti állapotába helyreállítják, a bírság összege a más célú idõleges hasznosításért fizetendõ földvédelmi járulék háromszorosa.
  • Ha az engedély nélkül vagy annak elõírásaitól eltérõen más célra hasznosított termõföld más célú hasznosítása folytatásához a földhivatal hozzájárult, a végleges más célú használatért fizetendõ földvédelmi járulék háromszorosa.

A földvédelmi bírság – a termõföld ingatlan-nyilvántartás szerinti mûvelési ága eredeti állapotának helyreállítási kötelezettsége alóli felmentés és az engedély nélkül más célra hasznosított termõföld továbbhasznosításához történõ hozzájárulás esetét kivéve – ismételten is kiszabható.

 
Advertisement
Advertisement

Társoldalak

Kormányportál
FM
BFKH FTFF (FÖMI)
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Advertisement


   
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK
   
© 2007-2017 FM FF