Advertisement
Advertisement
Nemzetközi elnevezések - GeoReg? PDF Nyomtatás E-mail
2007. október 11.

Beszéljünk a nemzeti térképészeti és kataszteri szervezetek neveirõl, ugyanis ha ezeket végignézzük Európában, a legnagyobb változatosságot és kombinációgazdagságot tapasztalhatjuk. Ha világméretekben kutakodunk ilyen irányban, természetesen még nagyobb a változatosság. Valóban ragaszkodniuk kell mindezen szervezeteknek a hosszú, nyelvgyötrõ neveikhez? Vagy akad legalább egy kicsi esély arra, hogy egyszerû, általános neveket fogadjanak el?

Nemzetközi elnevezések: GeoReg és GeoRegis

Joc Triglav a Geoinformatics szerkesztõje és állandó cikkírója. Ebben  az írásában a nemzeti térképészeti és kataszteri szervezetek elnevezésének egységessé tételét szorgalmazza. „Miért nem választunk olyan neveket, amelyekbõl Izlandtól Törökországig és Portugáliától Oroszországig bárki megérti a lényeget: mik ezek a szervezetek, és mivel foglalkoznak?” Beszéljünk a nemzeti térképészeti és kataszteri szervezetek neveirõl, ugyanis ha ezeket végignézzük Európában, a legnagyobb változatosságot és kombinációgazdagságot tapasztalhatjuk. Ha világméretekben kutakodunk ilyen irányban, természetesen még nagyobb a változatosság. Valóban ragaszkodniuk kell mindezen szervezeteknek a hosszú, nyelvgyötrõ neveikhez? Vagy akad legalább egy kicsi esély arra, hogy egyszerû, általános neveket fogadjanak el?

A téma rövid bevezetéséül vegyük elõ az EuroGeographics társulás tagszervezeteinek listáját. E szervezetek fõ küldetése az európai térinformáció interoperabilitásának megteremtése. Ehhez képest ebben a listában a nevek valódi babiloni keveredése található. Természetesen Európában majdnem minden országnak saját nyelve van, néhol nem is egy, hanem több hivatalos nyelv létezik, így a különféle nevek mind érthetõk. De ha közelebbrõl nézzük, azt láthatjuk, hogy az intézmények nemcsak szervezeti formájukban (intézetek, bizottságok, közigazgatási részlegek, hivatalok stb.) különböznek egymástól, hanem tartalmilag is. A nevükben szerepelhet a geodézia és a földmérés, vagy sem, ugyanez áll a földkataszterre, az ingatlan-nyilvántartásra, térképészetre stb., ezek vagy szerepelnek a cég nevében, vagy sem. De emlékezzünk rá: közös célja és küldetése mindnyájuknak az európai térinformáció interoperabilitása.

Tehát miért nem keressük meg mindezen szervezetek tevékenységeinek és szolgáltatásainak közös nevezõjét, és nevezzük el közös névvel, ami aztán alkalmazható az egész kontinensen, és érthetõ bármely állampolgár számára?

Javaslom, válasszunk olyan nevet, amely csupán két – latin eredetû – szótagból áll: geo és reg. Ilyen módon minimálisra csökken a lehetõség, hogy bárki nemzeti büszkeségét megsértjük.
 
A geo nyilvánvalóan sok szó kezdete. A geodézia mellett rengeteg más rokon kifejezés van, amelyek régóta a földtudományokhoz tartoznak, és sok újabb is, melyek most lépnek be, vagy már megszilárdultak, pl. geoinformatika, geomatika, geolokáció, georeferencia, geokódolás, geostatisztika, geodemográfia, geoszemantika, geotopológia stb. Reg a potenciális új, közös név másik szótagja, szintén számos latin eredetû szó kezdete, mely a kataszter és ingatlan-nyilvántartás szabályozásával, frissítésével és fenntartásával kapcsolatos: rega, regio, regionalis, regeneratio, regere, regerere, regestum, registrum, registratio, registrator, registrare, regula, regulare, regularis és regulatio.

E kiválasztott példák pontos jelentését tartalmazzák a szótárak, nekünk viszont egy kis fantáziára van szükségünk ahhoz, hogy mindezeket a kifejezéseket összekapcsoljuk a nemzeti térképészeti és kataszteri szervezetek tevékenységeivel és szolgáltatásaival. Legyen tehát általános a GeoReg az egész kontinensen, például a Geodetska Uprava Republike Slovenije legyen GeoReg.si (www.georeg.si), a jelenlegi Kort og Matrikelstyrelsen egyszerûen GeoReg.dk (www.georeg.dk), a jelenlegi Kadaster en Openbare Registers egyszerûen GeoReg.nl (www.georeg.nl) stb. Ezután egy napon, amikor mi, európaiak végül elhatározzuk, hogy közös európai térképészeti és kataszteri hivatalt hozunk létre, egyszerûen elnevezhetjük GeoReg.eu-nak (www.georeg.eu). Ugyanezt a filozófiát alkalmazhatjuk a termékek elnevezésénél is, melyeknek egyszerû, közös nevet adunk: georec, hogy mindenki tudomására hozzuk: bármely GeoReg ügynökség szabványos minõségû, interoperábilis, georeferenciás bejegyzéseket (record) kínál minden típusban. Ha a GeoReg ügynökségek ezt elérik egyszer, a térinformatikai világ valódi királyaivá válnak, és ennek megfelelõen felhasználóik így is nevezik majd õket: GeoRegis!

Netán tündérmesének tûnik ez a cikk? Most még igen, de valóra válhat. Kezdjük a gyökereknél. Minden a néven múlik. Ha ebben megegyezünk, sokkal egyszerûbb lesz minden másban megegyezni, még olyan dolgokban is, amelyekrõl  eddig álmodni sem mertünk!

Megjelent a GeoInformatics 5/2007. számában.
(Fordította:Tóth Mária, Földmérési és Távérzékelési Intézet) 

 
< Előző   Következő >
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK

© 2007-2019 AM FTF