Advertisement
Advertisement
Tulajdoni lap másolat PDF Nyomtatás E-mail
2013. április 07.

Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapról hiteles másolat adható ki (és elektronikus dokumentumként hiteles és nem hiteles másolatok szolgáltathatók az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben meghatározottak szerint). Tulajdoni lap másolatot csak a járási (korábban körzeti) földhivatalok adnak ki!

  •  Hiteles másolat a biztonsági elemekkel (biztonsági papír, pecsétcímke, átpántoló címke) felszerelt és a földhivatal által záradékolt és hitelesített másolat.

A tulajdoni lapról igényelhetõ másolatok típusai:

  • szemle (csak a fennálló bejegyzéseket tartalmazza),
  • teljes (valamennyi bejegyzést - fennállót és töröltet is - tartalmazza).

A tulajdoni lap másolat kérelemre szolgáltatható.  A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmezõ nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét. A kötelezõen kitöltendõ kérelem nyomtatványok itt tölthetõk le. A földhivatal a kérelemben szereplõ adatokat a személyazonosság igazolására szolgáló okmányból ellenõrzi.

A hatósági és egyéb (pl. pénzintézeti, hagyatéki) eljárásokhoz jellemzõen szemle másolat szükséges. A tulajdoni lapba való betekintés csak ingatlan fekvése szerinti illetékes járási (korábban körzeti) földhivatalban vehetõ igénybe.

Igazgatási szolgáltatási díjak

A hiteles tulajdoni lap másolat díjára, a személyes és tárgyi mentességekre vonatkozó szabályokat az 1996. évi LXXXV. tv. tartalmazza. 2010 január 1-ét követõen a

  • hiteles tulajdoni lap másolatért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj 6250.- Ft

A tulajdoni lap másolat kiadására csak akkor kerülhet sor, ha a díj befizetése megtörtént.

A díjat az illetékes földhivatalnál a kérelem elõterjesztésével egyidejûleg a pénztárba történõ készpénzbefizetéssel, vagy amennyiben a földhivatal hivatali helyiségében erre lehetõség van, az eljárás megindításával egyidejûleg bankkártyával, vagy a megyei földhivatal elõirányzat-felhasználási keret számlája javára történõ készpénz-átutalási megbízással (csekken), illetve átutalási megbízással lehet megfizetni. Utóbbi két esetben a befizetést igazolni kell!

A díjat annak kell megfizetnie, aki a tulajdonilap másolat szolgáltatását kéri.

Hiteles tulajdoni lap másolatot az ország bármely ingatlanáról az ország bármely földhivatala szolgáltathat a földhivatalok országos rendszere a TakarNet rendszer felhasználásával.

Tulajdoni lap tartalma
Hiteles tulajdoni lap biztonsági elemei

 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK

© 2007-2019 AM FTF