A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja
 
english
Akadálymentesített változat
Advertisement

Főmenü

Címlap
Küldetés és jövőkép
TakarNet tájékoztató
Földhivatal Online
Advertisement
Rövidítések PDF Nyomtatás E-mail
2017. május 01.

Gyakran használt rövidítések

Az alábbi táblázat a földügyi szakigazgatás feladataihoz kapcsolódó, gyakran előforduló rövidítések magyarázatát tartalmazza ABC sorrendben, a teljesség igénye nélkül. Bizonyos esetekben bővebb magyarázat az elnevezésre kattintva vagy a Fogalomtár-ban található.

 Ak aranykorona
 BEVET belterületi vektoros térkép
 BFKH FTFF  

 Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főoszály
 (korábbi FÖMI)

 BIIR Budapesti Ingatlan-nyilvántartási Információs Rendszer
 CA Certificate Authority - elektronikus tanúsítvány hitelesítő szervezet
 CEN European Committee for Standardization - Európai Szabványügyi Bizottság
 DAT digitális alaptérkép
 DAT  a digitális alaptérképekre vonatkozó MSZ 7772-1 szabvány
 DXF Data exchange file – AutoCad grafikus rendszer adatcsere formátuma
 EOTR Egységes Országos Térkép Rendszer
 EOV Egységes Országos Vetületi Rendszer
 EU Európai Unió
 FH földhivatal
 FIG Fédération Internationale des Géométres - Földmérők Nemzetközi Szövetsége
 FNT Magyarország Földrajzinév-tára
 FÖMI Földmérési és Távérzékelési Intézet
 FÖNYIR Földhasználati Nyilvántartás
 FM  Földművelésügyi Minisztérium
 FM FTF
 Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály
 FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
 FVM FTF Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
 Földügyi és Térinformatikai Fõosztály
 GIS Geographic Information System - Földrajzi Információs Rendszer, a térinformatika
 eszköze
 GML Geography Markup Language – a WFS például GML-alapú 
 GNSS  Global Navigational Satellite System - általánosságban a műholdakon alapuló, az egész földre
 kiterjedő, a helymeghatározást és a navigációt szolgáló rendszerek
 GPS Global Positioning System - mûholdas globális helymeghatározó rendszer
 hrsz helyrajzi szám
 HUNAGI Magyar Térinformatikai Társaság
 Iny. ingatlan-nyilvántartás
 Inytv.  az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
 ISO International Organization for Standardization (Nemzetközi Szabványosítási Szervezet)
 ITR Interaktív Térképszerkesztõ programRendszer
 Ket.  a közigazgatási hatósági eljárás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 KDIR Komplex Decentrális Ingatlan-nyilvántartó Rendszer
 KFH körzeti földhivatal
 Kht. közhasznú társaság
 KÜVET külterületi vektoros térkép
 LIS Land Information System - Földadat Információs Rendszer, számítógépes ingatlan-
 nyilvántartás
 MENYÉT Mezőgazdasági Termelők Nyilvántartása, más néven Földműves Nyilvántartás
 MePAR Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer
 MFH megyei földhivatal
 MFTTT Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság
 MgSZH Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
 MSZ Magyar Szabvány
 MVH Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
 NÉBIH  Nemzeti Élemiszerlánc-biztonsági Hivatal
 NFA Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet
 NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
 NKP Kht. Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társaság
 NTSz Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
 OGPS Országos GPS Hálózat
 OGY Országgyûlés
 ONTSz Országos Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
 OTK Országos Térinformatikai Konferencia
 PCC Permanent Committee on Cadastre in the European Union - EU Állandó Kataszteri
 Bizottsága
 PHARE

 Poland and Hungary Assistance for the Reconstruction of the Economy - megszûnt
 EU támogatási alap az uniós csatlakozások elõsegítésére

 Ppt. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
 Ptk. az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 SOA

 Service-oriented architecture - szolgáltatás orientált architektúra

 TAKAROS Térképen Alapuló KAtaszteri Rendszer Országos Számítógépesítése
 TakarNet Földhivatali Információs Rendszer
 tv. törvény
 tvr. törvényerejű rendelet
 vhr. törvény végrehajtási rendelete
 VIR Vezetõi Információs Rendszer
 VM Vidékfejlesztési Minisztérium
 VM FF Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi Főosztály
 WFS Web Feature Service
 WMS Web Map Service
 WPLA UNECE Working Party on Land Administration - ENSZ Európai Gazdasági Bizottság 
 Ingatlan-nyilvántartási Munkabizottsága
 XML EXtensible Markup Language – általános célú leírónyelv egyedi leírónyelvek létrehozására
 
Advertisement
Advertisement

Társoldalak

Kormányportál
Miniszterelnökség
Agrárminisztérium
Nemzeti Földügyi Központ
Lechner Tudásközpont
MePAR
GNSSNET
Nemzeti INSPIRE Geoportál

Advertisement


   
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK
   
© 2007-2019 AM FTF