Advertisement
Advertisement
Hogyan történik? PDF Nyomtatás E-mail
2015. május 26.
Hogyan történik a részarány földkiadás és a részarány földkiadás során keletkezett
osztatlan közös tulajdon megszüntetése?


Az Fkbt. és a Rendelet előírásai alapján négy elkülönülő eljárást különböztetünk meg.
  1. 2012. december 29-e előtt indult olyan eljárás, amelyben az ingatlanügyi hatóság a keretmérést elvégezte, és jogerős határozatot hozott a földrészlet megosztásának módjáról, kiindulási helyéről és irányáról, az osztatlan közös tulajdonok megszüntetés a járási földhivatal által, az eljárás megindulásakor hatályos jogszabályok alapján kerül végrehajtásra.
    Veszprém megyében a földhivatal elvégezte a megosztásokkal kapcsolatos munkákat az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel bezárólag, és csak a földrészletek kitűzése és helyszíni bemutatása maradt hátra. A kitűzések üteméről az illetékes Veszprém megyei földhivataloknál lehet érdeklődni.

  2. Kérelmet benyújtott tulajdonostárs, a földrészlet teljes megosztásának földhivatali költségének (egyezség esetén 32 500 Ft, sorsolás esetén további 6 500 Ft) megfizetésével kezdeményezheti soron kívüli megosztási eljárás lefolytatását. Az ügyvédi és a földmérési feladatokat a kérelmező által megbízott és fizetett ügyvéd, illetve földmérő látja el. Fentiek alapján a tábla teljes megosztásának finanszírozását a kérelmező kell, hogy vállalja.

  3. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonok, a rendelkezésre álló költségvetési források függvényében az állam által, a Rendelet I. fejezete alapján kerül megszüntetésre.

  4. A még nem nevesített földrészletek esetében a Járási Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályának döntését követően a Rendelet II. fejezete alapján kell lefolytatni, amennyiben a földrészletben megelőzőleg csak TSZ földhasználat volt bejegezve.
A földhivataloknál a befogadott és nyilvántartott megosztási kérelmek vonatkozásában az önálló ingatlanná alakítással kapcsolatban felmerült költségeket (a soron kívüli eljárás esetét kivéve – 1., 3. és 4. pontok) az állam viseli.
A kérelemmel érintett földrészletek járási földhivatalonkénti listája
  • a földhivatalok ügyfélvárójában,
  • a földhivatal honlapján
  • a földhivatalok hivatalos honlapján, a Járási tájékoztatók menüpont alatt is megtekinthető.
Részletes tájékoztatás a területileg illetékes földhivatalnál kérhető.

Kapcsolattartás

Az új szabályozás nagy hangsúlyt fektet a tájékoztatásra és a folyamatos kapcsolattartásra.
Annak érdekében, hogy a földhivatal és a jogi szolgáltató a tulajdonosokkal a kapcsolatot fel tudja venni, szükséges, hogy a tulajdonosok lakcímei pontosításra kerüljenek. A lakcímváltozás bejelentését a tulajdonosok a területileg illetékes járási földhivatalnál ingyenesen megtehetik.
Amennyiben valaki – többnyire örökös – nem tudja pontosan, hogy mely földrészletekben rendelkezik tulajdonjoggal ezt szintén a területileg illetékes járási földhivatalnál kerestetheti le díjmentesen. Fizetni csak abban az esetben kell, ha a tulajdoni lapról másolatot kérnek, vagy a keresés eredményéről hatósági bizonyítvány kiállítását kérik.

A járási földhivatalok illetékességi területének térképe, valamint a címe a Földhivatalok menüpont, illetve a Földhivatali címlista menüpont alatt megtekinthető, elérhető.
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK

© 2007-2019 AM FTF