Advertisement
Advertisement
Felhasználási feltételek PDF Nyomtatás E-mail
2017. május 09.
Tisztelt Látogatónk!

Adatvédelem

Amikor Ön a Földhivatali Portált látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra. A Felhasználók által a honlap használata során megadott személyes adatok a mindenkori törvényes előírások betartásával kerülnek kezelésre, azok harmadik fél számára nem adhatók át, és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mértékben használhatók fel.

Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője Budapest Főváros Kormányhivatal Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főoosztály (korábbi Földmérési és Távérzékelési Intézet). Az általunk szolgáltatott közérdekű információk egy része közvetlenül a Kormányzati Portálról is elérhető, emellett a honlapunkról kiindulva számos további szolgáltatást a Kormányzati Portálon vehet igénybe. Ezekben az esetekben Ön honlapunkat elhagyja, átlép a Kormányportálra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. (Böngészőprogramja mutatja a képernyõn, hogy Ön éppen hol jár.)

Szerzői jog

A Földhivatali Portálon közzétett információk a forrás megjelölésével felhasználhatók. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, video, animáció stb.) csak a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya (FM FTF) előzetes, írásbeli engedélyével használható fel. Tilos a tartalom szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele.

Tilos a honlap tartalmaiból hírügynökségi szolgáltatás, vagy jellegében azzal hasonló, vagy azzal azonos tevékenység folytatása, ide értve a tartalom részben, vagy egészben történő értékesítését, és egyéb szolgáltatásba történő beépítését is.

A másodközlésnek meg kell felelnie a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tvörvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény megfelelő rendelkezéseinek.

Az FM FTF  engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online, vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

A honlap tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a fényképekre) az FM FTF-et illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

Az FM FTF a Földhivatali Portálon nem helyez el semmilyen üzleti jellegű reklámanyagot, hirdetést, kizárólag a köz- és a nonprofit szféra közérdekû híreit, információit teszi közzé.

Az elektronikus szolgáltatásainkról szóló referenciák (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. Mindemellett az FM FF fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen és annak megszüntetését kezdeményezze. A kapcsolódás elhelyezéséről, illetve a honlapunkon történő megjelentetési igényről a

06-1-795-0688 faxszámon vagy a   e-mail címen kérünk bejelentést.

Ugyanitt kaphat tájékoztatást honlapunk anyagainak felhasználásával kapcsolatban is. Kérjük, hogy a levélben nevét, elektronikus postacímét, a felhasználás kívánt módozatát írja le.

Egyéb nyilatkozatok

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

A honlap üzemeltetője törekszik a szolgáltatás hibamentes folyamatosságának fenntartására, de a honlap funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében nem vállal felelősséget. A honlap üzemeltetője mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek.

A honlap tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a honlap szerkesztője, üzemeltetője fenntartja magának, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni.

A honlap szerkesztője, üzemeltetője a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a honlap használata során a  Felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. A Felhasználó a honlapot kizárólag saját felelősségére használja.

Bármilyen jogsértés, vagy a Felhasználó által a jelen feltételek megszegése, vagy annak megalapozott gyanúja esetén a Felhasználó a szolgáltatásból felszólítás nélkül véglegesen kizárható, továbbá vele szemben a vonatkozó jogszabályok szerint eljárás indítható.

 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK

© 2007-2019 AM FTF