A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja
 
english
Akadálymentesített változat
Advertisement

Főmenü

Címlap
Küldetés és jövőkép
TakarNet tájékoztató
Földhivatal Online
Advertisement
Földhasználati bejelentés szept.... PDF Nyomtatás E-mail
2013. szeptember 18.

Az alábbi bejelentési kötelezettségeket a földhasználóknak 2013. szeptember 30-ig kell teljesíteni a földhasználati nyilvántartást vezető járási földhivataloknál.

  1. Azonosító adatok bejelentése.
  2. Az 1 hektár vagy annál kisebb nagyságú termőföld, illetve mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld (a továbbiakban együtt: termőföld) használatának a bejelentése.

1. Azonosító adatok bejelentése:

2013. február 1-jével törvényi előírás az azonosító adatok bejelentése a földhasználati nyilvántartásba [a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (Tft.) 25/G. § (1) bek.; a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (R.) 6/A. § (1) bek.]. Ez a kötelezettség azokat a földhasználókat terheli, akik 2012. december 31-ig a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre kerültek.

A földhasználati nyilvántartásba bejegyzett magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját (személyi szám) és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját kellett bejelentenie.

A bejelentési határidő eredetileg 2013. március 30-a volt. Mivel az azonosító adatközlési kötelezettségüknek a fenti határidőig a bejegyzett földhasználók jelentős száma nem tett eleget, ezért az azonosító adatokra vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítési határideje 2013. szeptember 30-ra módosult.

2013. szeptember 30-ig azoknak a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználóknak kell bejelenteni a fenti azonosító adataikat, akik a 2013. március 30-i határidőt elmulasztották, és egyébként 2013. szeptember 30-ig nem tesznek földhasználati bejelentést.

Az a földhasználó, aki a 2013. szeptember 30-i határidőig sem teljesíti azonosító adatközlési kötelezettségét, a határidő letelte után 20.000 forint összegű bírsággal sújtható.

2. Az 1 hektár vagy annál kisebb nagyságú föld használatának bejelentése:

Általános előírás, hogy az a földhasználó, aki termőföldet használ, köteles a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz bejelenteni [Tft. 25/B. § (2) bek.].
 
A földhasználónak 2013. január 1-jével területnagyságtól függetlenül minden termőföld használatát be kell jelentenie. Ez alól kivételt jelent az erdő művelési ágú területek használata, illetve zártkerti ingatlan használata, feltéve, ha azt a tulajdonos maga használja. (Ha a zártkerti ingatlant a haszonélvezeti jogánál fogva a haszonélvező használja, vagy a tulajdonossal, illetve a haszonélvezővel való megállapodás alapján kívülálló harmadik személy használja, úgy a haszonélvezőt, illetve a kívülálló harmadik személyt a földhasználati bejelentési kötelezettség terheli.)

Az 1 hektár, illetve az alatti térmértékű termőföld használata esetében a használat bejelentési határideje 2013. április 30-a volt, ha a földhasználó a használatot 2012. december 31-ig már megkezdte. A bejelentést a „földhasználati bejelentési adatlap” kötelező használata mellett kellett megtenni.

A gyakorlati tapasztalatok e bejelentési kötelezettség esetében is azt mutatták, hogy a földrészletek használatának bejelentése nem történt meg teljes körűen, ezért a bejelentési kötelezettség teljesítésének új határideje ebben az esetben is 2013. szeptember 30.

A bejelentési kötelezettség megállapításához szükséges adatok a földrészletek tulajdoni lapjainak másolatán találhatóak. A területi adatokon kívül fontos információ a földrészlet művelési ága. A bejelentési kötelezettség alá az olyan földrészletek esenek, melyek az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, és fásított terület művelési ágban, vagy halastóként tartanak nyilván.

A földhasználati bejelentést elmulasztó földhasználót legfeljebb 30 napos határidő megállapításával a földhivatal írásban felszólítja a bejelentési kötelezettsége teljesítésére. Ha a földhasználó határidőben nem tesz eleget a felszólításnak, az ingatlanügyi hatóság bírsággal sújtja, aminek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti aranykorona (AK) értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.

Közös szabályok:

A bejelentési kötelezettségek teljesítése kapcsán fontos annak hangsúlyozása, hogy a földhasználati nyilvántartási eljárás mindkét esetben díj-, és illetékmentes [Tft. 25/D. §], azaz a bejelentés során a földhasználónak nem kell igazgatási szolgáltatási díjat, vagy illetéket fizetnie.

Mindkét bejelentési kötelezettség teljesítéséhez formanyomtatvány használata kötelező. Az azonosító adatokra vonatkozó bejelentési kötelezettség az Azonosító adatközlési adatlap , míg az 1 hektár vagy az alatti termőföldek használatának bejelentéséhez a Földhasználati bejelentési adatlap használandó. A formanyomtatványok beszerezhetőek a földhivatalok ügyfélszolgálatain is.

 
< Előző   Következő >

Advertisement
Advertisement

Társoldalak

Kormányportál
Miniszterelnökség
Agrárminisztérium
Nemzeti Földügyi Központ
Lechner Tudásközpont
MePAR
GNSSNET
Nemzeti INSPIRE Geoportál
HM hatósági térképészet

Advertisement


   
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK
   
© 2007-2019 AM FTF