A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja
 
english
Akadálymentesített változat
Advertisement

Főmenü

Címlap
Küldetés és jövőkép
TakarNet tájékoztató
Földhivatal Online
Advertisement
Hatósági bizonyítvány PDF Nyomtatás E-mail
2013. április 25.

Ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány

2013. január 1-jétõl egy újfajta, speciális adatszolgáltatási forma került bevezetésre: a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) által kiállított hatósági bizonyítvány annak igazolására szolgál, hogy az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban a kérelmet benyújtó magánszemély magyarországi ingatlantulajdonára vonatkozó – az általa megadott személyi adatok alapján végzett – lekérdezés nem vezetett eredményre. A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány elérhetõ a Nyomtatványok menüpontból.

Mire használható?

A hatósági bizonyítvány felhasználása nincs meghatározott célhoz kötve, az bármilyen hatósági vagy más típusú eljáráshoz igényelhetõ. Ugyanakkor az új adatszolgáltatási forma bevezetésének célja elsõsorban a külföldön (jellemzõen az Európai Unió területén) munkát vállaló magyar állampolgárok részérõl az elmúlt idõszakban egyre nagyobb számban jelentkezõ igény – költséghatékony és gyors – kielégítése volt: nevezetesen, hogy a külföldi hatóságok részére egyszerûen igazolni tudják, hogy Magyarország területén nem rendelkeznek ingatlantulajdonnal. A korábbi szabályozás értelmében ahhoz, hogy az ügyfél igazolni tudja azt, hogy az ország egész területén nem rendelkezik ingatlannal, valamennyi körzeti (jelenleg: járási) földhivatalhoz (121) postai úton vagy személyesen be kellett nyújtania az igazolás kiállítása iránt a kérelmet, a járási földhivatalok ugyanis kizárólag a saját illetékességi területükön rendelkeznek hatáskörrel az ingatlan-tulajdonos neve szerint történõ lekérdezésére.

Mire nem használható?

A hatósági bizonyítvány nem helyettesíti a tulajdoni lapot, tulajdonjog igazolására nem használható és arra sem alkalmas, hogy annak alapján a kérelmezõ tulajdonában lévõ ingatlanok helyrajzi szám szerint beazonosításra kerüljenek. Ezzel ugyanis törvénybe ütközõ adatfeldolgozás, illetve adatszolgáltatás valósulna meg. Ugyanakkor számos ingatlan-tulajdonos szeretne információt kapni arról, hogy az ország területén hol találhatóak az ingatlanjai. A hatósági bizonyítványban ezért – amennyiben a keresés eredményre vezet – megjelölésre kerül, hogy melyik járási földhivatal illetékességi területén található(ak) az ingatlan(ok). A kérelmezõnek ezáltal lehetõsége nyílik arra, hogy az illetékes földhivatalban – a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ kérelem benyújtásával – tulajdoni lap másolat kiállítását kérje.

Jogszabályi háttér

Az adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 70/A. §-a, valamint a törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 112/A. §-a tartalmazza. A hatósági bizonyítvány díját, illetve a soron kívüli eljárás díját az 1996. évi LXXXV. törvény 32/G. § (2) bekezdése állapítja meg.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltételei:

  • természetes személy kérelmére
  • a FÖMI-hez benyújtott kérelem-formanyomtatványon meg kell jelölni
    - a kérelmezõ személyazonosító adatait, elérhetõségét
    - a kiállítás (felhasználás) célját
  • díj megfizetése (3 000 forint, a soron kívüli eljárás díja további 10 000 forint)

Gyakori kérdések

A hatósági bizonyítványban – találat esetén – miért csak az illetékes járási földhivatal kerül megjelölésre, a helyrajzi szám abban miért nem szerepel?

A FÖMI által kiállított hatósági bizonyítvány elsõsorban annak igazolására szolgál, hogy a kérelmezõ magyarországi ingatlantulajdonára vonatkozó lekérdezés nem vezetett eredményre. Amennyiben a földhivatali adatbázisokban történt országos lekérdezés eredményes volt, a hatósági bizonyítvány kizárólag az ingatlan fekvése szerint illetékes járási földhivatal megjelölését tartalmazza (pl. Siklósi Járási Hivatal Járási Földhivatala). Az ingatlan adatai (pl. helyrajzi száma, közigazgatási címe stb.) nem kerülnek megjelölésre az állampolgárok adatainak védelme, valamint az esetleges visszaélések elkerülése érdekében. Az ügyfél a hatósági bizonyítvány alapján meg tudja állapítani, hogy melyik járási földhivatalnál tud – a személyazonosságának megfelelõ igazolásával – a saját ingatlanáról díj ellenében hiteles tulajdoni lap másolatot kérni, vagy az ingatlan tulajdoni lapjába díjmentesen betekinteni.

Mi a garancia arra, hogy nem kerülnek illetéktelenek részére kiadásra a tulajdonjogomra vonatkozó adatok?


A törvényi szabályozás az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban végezhetõ név szerinti (a természetes személyazonosító adatok felhasználásával történõ) lekérdezést csak nagyon szûk körben, meghatározott célhoz kötötten teszi lehetõvé. A hatósági bizonyítvány ezért nem tartalmaz arra vonatkozó információt, hogy a kérelemben megjelölt magánszemély tulajdonában mely ingatlanok vannak, csupán az illetékes járási földhivatal kerül megjelölésre. Ahhoz, hogy bárki a tulajdoni lapon szereplõ konkrét adatokhoz jusson, egyfelõl ismernie kell az adott ingatlan helyrajzi számát vagy a nyilvántartásban szereplõ pontos közigazgatási címét (név szerint csak az ingatlan-tulajdonos jogosult lekérdezést kezdeményezni), másfelõl az illetékes földhivatalnál igazolnia kell a személyazonosságát, a kérelmezõ adatai minden esetben rögzítésre kerülnek, a visszaélések lehetõsége ezáltal lényegében kizárható. Amennyiben a hatósági bizonyítvány, illetve a tulajdoni lap másolat igénylésére arra nem jogosult részérõl, más adatainak jogosulatlan felhasználásával kerül sor (pl. valaki a tulajdonos adataival visszaélve, illetve helyette írja alá a kérelmet), annak szigorú büntetõ jogi következményei vannak.

 
Advertisement
Advertisement

Társoldalak

Kormányportál
Miniszterelnökség
Agrárminisztérium
Nemzeti Földügyi Központ
Lechner Tudásközpont
MePAR
GNSSNET
Nemzeti INSPIRE Geoportál
HM hatósági térképészet

Advertisement


   
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK
   
© 2007-2019 AM FTF