Advertisement
Advertisement
Mit kell tudni a földhivatalokról... PDF Nyomtatás E-mail
2014. augusztus 05.

Az ingatlan-nyilvántartás vezetése, az ingatlanokkal kapcsolatos ügyek intézése az ingatlan fekvése szerint illetékes Járási Hivatal Járási Földhivatala (korábban körzeti) földhivatal (megyénként átlagosan 5-8 járási földhivatal, a fővárosban a Budapesti 1. számú Földhivatal és a Budapesti 2. számú Földhivatal) hatáskörébe tartozik.  Az ingatlan-nyilvántartást a földhivatalok településenként, azon belül fekvésenként (belterület, külterület, korábban zártkert is) vezetik. A járási földhivatalokban ügyfélszolgálat működik, melynek feladata a beadványok átvétele, az ügyfelek részére történő adatszolgáltatás.  

A Járási Hivatalok és a Járási Hivatalok Járási Földhivatalainak illetékességi területeinek térképe itt tekinthető meg.

A földhivatalok rendszere, felépítése, feladata
A földhivatalok elérhetőségei
Megyei és fővárosi földhivatalok honlapjai

A földhivatalok rendszere, felépítése, feladata

A Járási Hivatalok Járási Földhivatalai (továbbiakban járási földhivatalok) látják el I. fokon az ingatlanok nyilvántartását és az ingatlanokkal kapcsolatos ügyek intézését. A járási földhivatalok szakmai felettes szervei a Megyei Kormányhivatalok Földhivatalai, illetve a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala (továbbiakban megyei földhivatalok), amelyek a Járási Hivatalok Járási Földhivatalainak szakmai irányítását, felügyeletét, ellenőrzését is ellátják. A megyei földhivatalok szakmai irányítását, felügyeletét, ellenőrzését a Földművelésügyi Minisztérium látja el.

A földhivatali intézményhálózat (19 megyei és 1 fővárosi, valamint 119 járási földhivatal) feladata az ingatlan-nyilvántartás (jogi és műszaki, tulajdoni lapok és térképek) vezetése, a helyi adat- és térképtár fenntartása, abból adatszolgáltatás, a földvédelemmel és földminősítéssel, földrendezéssel összefüggő feladatok operatív végrehajtása.

A földhivatalok a hivatalvezető irányításával, a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint végzik munkájukat az alábbi szervezeti felépítésben és feladatokkal:

Ingatlan-nyilvántartási osztály

 • Feladatkörébe tartozik a tulajdoni lapot érintő valamennyi ügy intézése függetlenül attól, hogy az ingatlan adataiban, a bejegyzett jogok, tények tekintetében történt-e a változás.
 • Az ingatlan-nyilvántartás vezetése - azaz valamilyen változtatás végrehajtása az adatokban - az ügyfél kérelme alapján történik. A nyilvántartást minden földhivatalban számítógépen vezetik.
 • A változásvezetés során a tulajdoni lapon történt bejegyzésről (törlésről) - azaz az ingatlanhoz fûződő jogok vagy tények megváltoztatásáról - az ügyintéző határozatot hoz, amit megküld az ügyfélnek.
 • Feladata a bejelentett változások alapján a tulajdoni lapon szereplő személyi és cégadatok karbantartása.
 • Adatszolgáltatás az ingatlan-nyilvántartás adataiban a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 

Földmérési osztály

 • Alapfeladata az ingatlan-nyilvántartást érintő földmérési feladatok ellátása, elsősorban az ingatlan-nyilvántartási térképet érintő változások előzetes és végleges vezetése.
 • Adatszolgáltatás ingatlan-nyilvántartási térképről, vízszintes és magassági alappontokról
 • Kiemelt hatósági feladata a földmérő vállalkozások által készített, az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő földmérési munkák vizsgálata és záradékolása.
 • Kárpótlás és részaránytulajdon kiadás földmérési feladatai
 • Alappontok helyszínelése, karbantartása, védelme
 • Földmérési tárgyú kérelmek, panaszok kivizsgálása, földmérési tevékenység szakfelügyelete
 • Ügyfél megrendelésére meghatározott szolgáltató (földmérési) tevékenységet végez (pl. épület feltüntetés, telekalakítások, stb.).

Földvédelmi, földminősítési és földhasználati osztály

 • Munkája során elsődleges feladata a termőföld minősítése, védelme, a termőföld rendeltetésszerû használata, más célú hasznosítás engedélyezése és az engedély nélküli hasznosítás felderítése és szankcionálása.
 • Földhasználat nyilvántartás
 • Mûvelési ágban végrehajtott változások ellenőrzése
 • Talajosztályozási térképek vezetése
 • Adatszolgáltatás a termőföldek mûvelési ágáról, minőségi osztályáról stb.

Ügyfélszolgálat, adatszolgáltatás

 • A körzeti földhivatalok többségében önálló ügyfélszolgálat mûködik, melynek feladata a beadványok átvétele, az ügyfelek részére történő adatszolgáltatás. A tulajdoni lap adatok szolgáltatása a hivatal belső adatátviteli hálózatán keresztül, számítógépen történik.

Vissza

Földhivatalok elérhetőségei

Itt találhatók a fővárosi, megyei és járási földhivatalok hivatalos elérhetőségi adatai (cím, telefonszám, fax). A megnyíló listában az egyes földhivatalok nevére kattintva részletes adatokhoz lehet jutni (e-mail címek, térkép, a hivatal épületének fényképe, ügyfélfogadási idő, statisztikai adatok). A listában szereplő adatokat közvetlenül a földhivatalok aktualizálják.

A lap tetején lévő település szerinti kereső segíti az eligazodást, vagyis megtudhatjuk, hogy egy adott településen lévő ingatlan ügyeinek intézése esetén melyik körzeti földhivatal az illetékes.

Megyei és fővárosi földhivatalok honlapjai

A megyei földhivatalok a Földhivatali Portálrendszeren belüli saját alportálokkal rendelkeznek, amelyeknek szerkesztését saját maguk végzik. Ezeken a honlapokon további részletes helyi információ található a földhivatalok működésével kapcsolatosan.  Az egyes megyék és a főváros lapjaira az alábbi linkekre kattintva lehet eljutni.

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal: portálja, elérhetőségei
Baranya Megyei Földhivatal: portálja, elérhetőségei
Békés Megyei Földhivatal: portálja, elérhetőségei
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal: portálja, elérhetőségei
Csongrád Megyei Földhivatal: portálja, elérhetőségei
Fejér Megyei Földhivatal: portálja, elérhetőségei
Fővárosi Földhivatal: portálja, elérhetőségei
Győr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal: portálja, elérhetőségei
Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal: portálja, elérhetőségei
Heves Megyei Földhivatal: portálja, elérhetőségei
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal: portálja, elérhetőségei
Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal: portálja, elérhetőségei
Nógrád Megyei Földhivatal: portálja, elérhetőségei
Pest Megyei Földhivatal: portálja, elérhetőségei
Somogy Megyei Földhivatal: portálja, elérhetőségei
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földhivatal: portálja, elérhetőségei
Tolna Megyei Földhivatal: portálja, elérhetőségei
Vas Megyei Földhivatal: portálja, elérhetőségei
Veszprém Megyei Földhivatal: portálja, elérhetőségei
Zala Megyei Földhivatal: portálja, elérhetőségei

 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK

© 2007-2019 AM FTF