Advertisement
Advertisement
Részarány megszüntetése PDF Nyomtatás E-mail
2014. április 23.
2012. december 29-én hatályba lépett a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), amely nagy mértékben megváltoztatta a részarány földek megosztásával kapcsolatos földhivatali eljárást. A Rendelet megalkotásának célja, hogy a tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakítására irányuló eljárás jogszabályi feltételeinek egyszerűsítésével, könnyítésével felgyorsítsa a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonok megszüntetését.
A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) és a Rendelet előírásai alapján négy elkülönülő eljárás alapján kerül megszüntetésre:
  1. 2012. december 29-e előtt indult olyan eljárás, amelyben a kérelmező a költségeket megelőlegezte, illetve az ingatlanügyi hatóság a keretmérést elvégezte, vagy jogerős határozatot hozott a földrészlet megosztásának módjáról, kiindulási helyéről és irányáról, az osztatlan közös tulajdonok megszüntetés a járási földhivatal által, az eljárás megindulásakor hatályos jogszabályok alapján kerül végrehajtásra.
  2. Kérelmet benyújtott tulajdonostárs, a földrészlet teljes megosztásának földhivatali költségének (egyezség esetén 19 500 Ft, sorsolás esetén további 13 000 Ft) megfizetésével kezdeményezheti soron kívüli eljárás lefolytatását. Az ügyvédi és a földmérési feladatokat a kérelmező által megbízott és fizetett ügyvéd, illetve földmérő látja el. Fentiek alapján a tábla teljes megosztásának finanszírozását a kérelmező kell, hogy vállalja.
  3. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonok, a rendelkezésre álló költségvetési források függvényében az Állam által, a Rendelet I. fejezete alapján kerül megszüntetésre.
  4. A még nem nevesített földrészletek esetében a Földművelésügyi Igazgatóság döntését követően („tiszta földrészletek” esetén) a Rendelet II. fejezete alapján kell lefolytatni.
Az Fkbt. értelmében az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmeket 2012. június 1-jéig lehetett benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz. A földhivataloknál a befogadott és nyilvántartott megosztási kérelmek vonatkozásában az önálló ingatlanná alakítással kapcsolatban felmerült költségeket (1., 3. és 4. pont) az Állam viseli.
A kérelemmel érintett földrészletek járási földhivatalonkénti listája a földhivatalok honlapjain is megtekinthető. Részletes tájékoztatás a területileg illetékes járási földhivatalnál kérhető.
További tudnivalók itt, valamint a kérelemmel érintett földrészletek járási földhivatalonkénti listája is megtekinthető.
 
< Előző   Következő >
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK

© 2007-2019 AM FTF