A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja
 
english
Akadálymentesített változat
Advertisement

Főmenü

Címlap
Küldetés és jövőkép
TakarNet tájékoztató
Földhivatal Online
Advertisement
Nyomtatványok PDF Nyomtatás E-mail
2023. június 12.

A földhivatali ügyek intézéséhez szükséges nyomtatványok itt tölthetők ki, illetve letölthetők PDF vagy DOC formátumban, a megfelelő ikonra kattintva.

On-line kitölthető nyomtatványok
A nyomtatványok elektronikus formában, itt a böngészőben is kitölthetők. Ennek az az előnye, hogy a kitöltést programok segítik. A szükséges adatokat folyamatosan haladva, mezőről mezőre kell megadni és a kötelezően kitöltendő – csillaggal (*) megjelölt – mezők nem maradhatnak üresen.

A kérelem kitöltését követően a rendszer a kérelemben szereplő adatok alapján ellenőrzést végez (például létezik-e a megadott helyrajzi szám), kiszámítja az eljárásért fizetendő díjat, majd a kitöltött kérelem kinyomtatható.

A kérelmek elektronikus elküldése egyelőre nem lehetséges.

  online

 DOC

 PDF

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS 

   

 Kérelem tulajdoni lap másolat szolgáltatása iránt

 online kitöltés word pdf

 Kérelem tulajdoni lapba történő betekintésre *

 online kitöltés word pdf
 Iratmásolat megrendelő lap (használata ajánlott) online kitöltés word pdf

 TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem természetes
 személyek (ügyvédek, közjegyzők stb.) számára

 online kitöltés word pdf

 TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem jogi személyek  és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek számára 

 online kitöltés  word pdf

 Ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására irányuló kérelem I-II.

 online kitöltés  word pdf

 Ingatlan-nyilvántartási adatváltozási bejelentés I-II.
 (használata ajánlott)

 online kitöltés word pdf
 Ingatlan-nyilvántartási kérelem elektronikus ügyintézéshez
 (természetes személyek számára) **
 online kitöltés word pdf
 Ingatlan-nyilvántartási kérelem elektronikus ügyintézéshez
 (jogi személyek számára) **
 online kitöltés word pdf
 Ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása
 iránti kérelem természetes személyek számára
 online kitöltés  word  pdf

                 - kérelem elektronikus úton történő benyújtása

 benyújtás elektronikus úton   

 Ingatlan-nyilvántartási kérelem a 2020. évi LXXI. törvény szerinti
 folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzése iránt

  word  pdf
    

A fent felsorolt nyomtatványok — két megjelölt nyomtatvány kivételével az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtásáról szóló 109/1999 (XII.29.) FVM rendelet előírásai alapján kötelezően alkalmazandók!

* A szolgáltatás csak az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatalban vehető igénybe.
** Abban az esetben, ha a beadványhoz melléklet nem tartozik és az eljárás nem díjköteles. 

 

 FÖLDMÉRÉS

   

 Földmérési és térképészeti adatok igénylése ingatlan-nyilvántartási célra

 online kitöltés word pdf
 Földmérési és térképészeti adatok igénylése egyéb célból online kitöltés word  pdf
 Földmérési és térképészeti munkák bejelentése online kitöltés word pdf

 Kérelem térképmásolat megrendelésére

  word pdf
 Vizsgálat és záradékolás iránti kérelem  word pdf

 Kérelem telekalakítás-engedélyezési eljárás megindítására - 2024. március 19-ig benyújtott eljárásra

 online kitöltés word pdf
Kérelem telekalakítás-engedélyezési eljárás megindítására  - 2024. március 20. naptól benyújtott eljárásra online kitöltés word pdf

 FÖLDHASZNÁLAT, FÖLDVÉDELEM

   
 Földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem 
 word pdf
 Földhasználati összesítő kiadása iránti kérelem
  word pdf
 Földhasználati bejelentési adatlap 
 word pdf
 1. számú pótlap a földhasználati bejelentési adatlaphoz,
 illetve a törlési adatlaphoz
  word pdf

 2. számú pótlap a földhasználati bejelentési adatlaphoz,
 illetve a változás-bejelentési adatlaphoz

  word pdf
 Földhasználati változás-bejelentési adatlap 
 word pdf
 1v. számú pótlap a változás-bejelentési adatlaphoz
 
 word pdf
 Földhasználati törlés-bejelentési adatlap  
 word pdf

 A parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos helyszíni
 ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv

  word pdf
    

 HIRDETMÉNYI ÚTON TÖRTÉNŐ KÖZLÉS

   

 Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére
 irányuló közzétételi kérelem

  word  pdf
 Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére
 irányuló közzétételi kérelem
  word pdf
 Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés
 esetében  kifüggesztendő közzétételi közlemény
  word pdf
 1. számú pótlap a tulajdonostársanként külön okiratba foglalt
 haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi
 közleményhez a szerződésben részes haszonbérbeadók adatainak
 közlésére
  word pdf
 2/A. számú pótlap adás-vételi szerződéshez a földrészletek
 adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi
  word pdf
 2/B. számú pótlap haszonbérleti szerződéshez a földrészletek 
 adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi
  word pdf
    

 FÖLDFORGALOM ÉS FÖLDMŰVES NYILVÁNTARTÁS

   
 Földművesként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem  word pdf
 Adatváltozás átvezetésére / nyilvántartásból törlésre irányuló
 bejelentés
  word pdf
 Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti
 kérelem
  word pdf
 A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint
 a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartásból
 szolgáltatható papír alapú adatlap-másolat kiadása iránti kérelem
  word  pdf 
 Föld árverésen történő megszerzéséhez szükséges hatósági
 bizonyítvány kiadása iránti kérelem *
  word  pdf
 A Nemzeti Földalapba tartozó föld árverésen történő
 megszerzéséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiadása iránti
 kérelem *
  word  pdf
 Biztonsági okmány igénylő lap föld tulajdonjogának átruházásához,
 vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylethez *
  word pdf
 Hozzájáruló nyilatkozat árbevétel valóságtartalmának ellenőrzéséhez
  word pdf
 Adásvételi szerződés hatósági jóváhagyására irányuló kérelem  word  pdf
 Föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződés és átruházásnak
 nem minősülő tulajdonszerzés hatósági jóváhagyására irányuló kérelem
  word  pdf
 Haszonbérleti szerződés hatósági jóváhagyására irányuló kérelem  word  pdf
 Haszonbérleti szerződés módosításának hatósági jóváhagyására irányuló
 kérelem
  word  pdf
 3/A. számú pótlap adásvételi szerződéshez a földrészletek adatainak
 közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi
  word  pdf
 3/B. számú pótlap haszonbérleti szerződéshez a földrészletek adatainak
 közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi
  word  pdf
 Kérelem a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek
 tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények
 módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti
 kártalanítás iránt
  word  pdf
    
 * A nyomtatvány használata ajánlott!   
 
Advertisement
Advertisement

Társoldalak

Kormányportál
Miniszterelnökség
Agrárminisztérium
Nemzeti Földügyi Központ
Lechner Tudásközpont
MePAR
GNSSNET
Nemzeti INSPIRE Geoportál
HM hatósági térképészet

Advertisement


   
Felhasználási feltételekImpresszumKapcsolatÜgyfélszolgálatMobil verzióTechnikai információkGYIK
   
© 2007-2019 AM FTF