Kötelezõ jogi képviselet
2006. február 07.

A kérelemre induló olyan eljárásokban, amelyekben a jogváltozás bejegyzésének alapjául közjegyzõ által készített okirat, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál, a jogi képviselet kötelezõ. Ilyenek: a tulajdonjog, haszonélvezeti jog, használat joga, telki szolgalmi jog, vételi jog, jelzálogjog (önálló zálogjog) keletkezése, módosulása, vagy megszûnése.