Részarány megszüntetés
2015. május 26.
A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére az elmúlt években teszt jelleggel került végrehajtásra Vas megyében, ami 2014-ben fejeződött be. A Vas megyei pilot-projekt tapasztalatai alapján a Kormány új rendeletet fogadott el. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), 2015. január 8-án lépett hatályba, így megkezdődött ország szerte, ütemezve a feladat végrehajtása. A projektben közel 64 ezer, összesen 950 ezer hektár területű földrészlet, és mint egy 300 ezer kérelmező érintett.
2015-ben országos szinten 2 ütemben indulnak meg a megosztási munkák Az I. ütem áprilisban, a II. ütem júliusban indul meg. Ezt követően 2019-ig évente egy-egy ütem végrehajtására kerül sor. Az eljárások meggyorsítása és a járási hivatalok (a továbbiakban: földhivatalok) tehermentesítése érdekében a megosztás jogi feladatait – kérelmezők tájékoztatása, nyilatkoztatása, egyezségi tárgyalás összehívása, egyezség illetve teljes körű egyezség létrehozása, az egyezségi okirat elkészítése, egyezség hiányában a sorsolás lebonyolítása – a jogi szolgáltató látja el, a földmérési feladatokat földmérő vállalkozások, vállalkozók végzik. A Földművelésügyi Minisztériummal kötött szerződés alapján a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. pályáztatás és közbeszerzési eljárás keretében végzi a jogi és a földmérési feladatok kiszervezését.