FIG-FAO nemzetközi szimpózium
2012. június 06.

A FIG és a FAO közös nemzetközi szimpóziumot rendez Budapesten 2012. szeptember 20-21. között az állami, köztulajdonú földek kezelésérõl és hasznosításáról angol nyelven.

Az állami, köztulajdonban lévõ földek, ingatlanok menedzsmentjének, hasznosításának kérdései a közép-kelet európai, ázsiai
új piacgazdaságokban

Budapest 2012. szeptember 20-21.

Click for the first announcement in English in pdf format.
For more information in English please click.

Az állami és köztulajdonban lévõ földek, ingatlanok kezelése, menedzsmentje fontos szerepet játszik mind a fejlett, mind a fejlõdõ országok gazdasági  életében.
A közép-kelet európai és több ázsiai országban, a 90-es években bekövetkezett rendszerváltozások eredményeként, az irányított gazdaságot felváltotta a piacgazdaság, mely alapvetõen megváltoztatta az állam szerepét a tulajdonában maradt, föld-ingatlan tulajdon kezelését, hasznosítását illetõen.
A piacgazdaság fejlõdése folyamatában számos kihívással kellett szembenézni. Dönteni kellett a privatizáció mértékérõl, módjáról, milyen és mennyi ingatlan, föld maradjon állami tulajdonban és milyen céllal. A végrehajtás módja nagyon változatos volt az egyes országokban, nincs egyetlen recept. Az új piacgazdaságok továbbra is keresik a legjobb megoldást, melynek szolgálni kell a gazdaság és az állampolgárok érdekeit egyaránt.

A szimpózium fõbb témái:

 • Kihívások az állami tulajdonú föld- ingatlan tulajdonok menedzsmentje kapcsán
 • Az  államok földügyi politikájának segítése az ENSZ/FAO irányelvek,program támogatásával (Voluntary Guidelines on the Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the context of National Food Security)
 • Az állam földügyi politikája, végrehajtása
 • Intézményi kérdések a hatékony menedzsment megvalósítása érdekében
 • A kataszter és földügyi igazgatás szerepe a földügyi politika megvalósításában
 • Privatizációs és hasznosítási kérdések
 • A köz- és magánszféra lehetséges együttmûködése
 • Az állami földalap, földbank szerepe

A szimpózium szervezõi:

 • Földmérõk Nemzetközi Szövetsége - FIG, FIG 7. Bizottsága (kataszter, földügyi igazgatás)
 • ENSZ/FAO Európai és Közép-ázsiai Regionális Hivatala, Budapest
 • Vidékfejlesztési Minisztérium, Földügyi és Térinformatikai Fõosztály
 • Földmérési és Távérzékelési Intézet, FÖMI

A rendezvényt a felsoroltakon kívül támogatja még a Nemzeti Földalap Kezelõ Szervezet és  az Egyesült Királyság Földmérõ Szövetsége - RICS.

A szimpózium helyszíne:

Budapest
Vidékfejlesztési Minisztérium, Darányi Ignác terem

További információ és az online regisztráció angol nyelven.