Ki tekinthet be az okiratokba?
2006. március 22.

Minden olyan magán- és közokirat, hatósági határozat tartalma, amely a jogosult, illetõleg kötelezett bejegyzése vagy törlése alapjául szolgált vagy szolgálhat, az ingatlan-nyilvántartás, illetve széljegyzett okirat szerinti jogosult, illetõleg kötelezett teljes bizonyító erejû magánokiratba vagy közjegyzõi okiratba foglalt engedélyével ismerhetõ meg. Megismerhetõ akkor is, ha a kérelmezõ írásban igazolja, hogy az irat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.