Foktftv. szerinti adategyeztetés
2021. június 23.
A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) III. fejezete szabályozza a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezését.
Az ingatlanügyi hatóság hivatalból feltárja a földnek minősülő ingatlanok tekintetében az ingatlan-nyilvántartásban  tulajdonosként szereplő beazonosítatlan és nem beazonosítható személyeket.
  • beazonosítatlan személy: az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként bejegyzett természetes személy, akinek természetes személyazonosító adatai hiányosak, illetve személyi azonosító jele hiányzik vagy tévesen került feltüntetésre
  •  nem beazonosítható személy: akinek a természetes személyazonosító adatainak feltárása eredménytelen volt és ezáltal személye egyértelműen nem határozható meg
Ha a Foktftv. 20.§ (2)-(3) bekezdése szerint elvégzett adategyeztetés eredményeként a bejegyzett személy beazonosíthatóvá válik, az ingatlanügyi hatóság a hiányzó vagy téves bejegyzéseket hivatalból pótolja vagy kijavítja (adatkiigazítás).
 
Ha az adategyeztetés nem vezet eredményre az ingatlanügyi hatóság 90 napra településenként és fekvésenként hirdetményt tesz közzé az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, az ingatlanügyi hatóság honlapján, továbbá a kormányzati portálon. Egyúttal a hirdetmény közzétételéről az ingatlanügyi hatóság értesítést küld az érintett ingatlan közigazgatási címére, illetve - ha az fel van tüntetve  a bejegyzett tulajdonos ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett lakcímére is. Akinek tudomása van a bejegyzett személy hiányzó adatairól, tartózkodási helyéről, halálának időpontjáról ezt 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére bejelentheti. 
Ha az adategyeztetés így is eredménytelen, az ingatlanügyi hatóság megállapítja, hogy az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen és ennek tényét az ingatlan tulajdoni lapjára feljegyzi.
 
Az ingatlanügyi hatóság évente egy alkalommal hivatalból feltárja a földnek minősülő ingatlanok tekintetében az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szereplő olyan személyeket akik születési évétől számított 120 év az adatfeltárás megindulásakor már eltelt és haláluk időpontjára vonatkozóan hiteles adat nem áll rendelkezésre. Az adatfeltárás célja az ingatlanok jogi helyzetének rendezése. az ingatlanügyi hatóság ez esetben is hirdetményt tesz közzé. Az eljárással kapcsolatos szabályokat a Foktftv. 22.§-28.§-ai tartalmazzák.
 
A hirdetmények az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal nevére kattintva elérhetők.
 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Baranya Megyei Kormányhivatal 
Békés Megyei Kormányhivatal  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Budapest Főváros Kormányhivatal
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal  
Fejér Megyei Kormányhivatal
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Heves Megyei Kormányhivatal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Pest Megyei Kormányhivatal
Somogy Megyei Kormányhivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Tolna Megyei Kormányhivatal
Vas Megyei Kormányhivatal
Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala
Zala Megyei Kormányhivatal
 
Ezenkívül egyes megyék hirdetményei a Közigazgatási hirdetmények honlapján is megtalálhatók:  http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu/