Földvédelem, földhasználat
2010. január 06.

A földhivataloknál intézhető ügyek a földvédelem, földhasznosítás, földminősítés és földhasználati-nyilvántartás területén

A földhivatalok földvédelmi, földminõsítési és földhasználati osztályának fõ feladatai:

 • földvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása, földvédelmi szakhatósági állásfoglalás kiadása,
 • a hasznosítási kötelezettségek és a parlagfû-mentesítési kötelezettség ellenõrzése,
 • földminõsítési eljárás lefolytatása,
 • mûvelési ág változással kapcsolatos mezõgazdászi feladatok ellátása,
 • földhasználati nyilvántartás vezetése, a földhasználati nyilvántartásból történõ adatszolgáltatás.

Körzeti Földhivatalok:

A fent említett feladatokat elsõ fokon – fõszabály szerint – a földrészlet fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal látja el.

Megyei Földhivatal:

 • A körzeti földhivatal által hozott döntés ellen benyújtott jogorvoslati kérelem elbírálása.
 • Mûvelés alól kivett terület újrahasznosítására (mezõ-, erdõgazdasági mûvelésre alkalmassá tételére) készített terv jóváhagyása, ha az újrahasznosítással érintett terület több körzeti földhivatal illetékességi területén fekszik.
 • Elsõ fokon a termõföld más célú hasznosításának engedélyezése, valamint elsõ fokú földvédelmi szakhatósági állásfoglalás kiadása, ha a kérelem több körzeti földhivatal illetékességi területén fekvõ termõföldre vonatkozik.
 • A járási mintaterek kijelölése, felülvizsgálata, a járási mintatér adataiban bekövetkezett változások vezetése, valamint a járási mintaterekrõl való adatszolgáltatás.
 • A különbözõ becslõjárásba tartozó települések területátcsatolásával kapcsolatos földminõsítési eljárás lefolytatása.
 • A különbözõ becslõjárásba tartozó települések összevonása esetében a település földminõsítési szempontból történõ besorolására vonatkozó javaslat készítése.