Földhasználati adatváltozás
2012. december 20.

Egyszerûsödnek a földhasználati nyilvántartási adatváltozás átvezetésével összefüggõ egyes eljárások. A Magyary Program Egyszerûsítési Programja keretében egyszerûsödött a földrészlet adatok változásának földhasználati nyilvántartásban történõ érvényesítése. Eszerint a használt földrészlet egyes adataiban bekövetkezett és az ingatlan-nyilvántartásban jogerõsen átvezetett változások földhasználati nyilvántartásban történõ érvényesítésének – a jogszabályban rögzített esetekben – hivatalból kell történnie.

A földhasználatra vonatkozó polgári jogi jogviszonyok sérelmének elkerülése érdekében az adott földrészlet adatváltozásának hivatalból történõ átvezetésére abban az esetben kerül sor, amennyiben az adott ingatlannak van bejelentett földhasználója; az adott ingatlannak csak egy földhasználója van; az adott ingatlan telekalakítását követõen az érintett területeket használó személy változatlan; az adott ingatlan területe a telekalakítás, illetve a földrészlet egyéb adatainak változása során nem változott; az adott ingatlan adatváltozása kizárólag az ingatlan helyrajzi számát, aranykorona értékét, mûvelési ágát, alrészlet adatait érinti. Az egyszerûsítés adminisztratív teher- és költségcsökkenést eredményez a földhasználóknak, mivel a hivatalból történõ eljárás igazgatási szolgáltatási díjmentes.