60 éves a Geodézia és Kartográf...
2009. november 10.

A Geodézia és Kartográfia címû szakmai folyóirat jubileumi különszámmal jelentkezett elindításának 60. évfordulója alkalmából. "Ezúton kívánjuk, hogy a jubileumi számot eredményesen forgassák a múlt megismerése, a szakterületünkön végbement változások követése céljából, saját érdeklõdésük és szakmai hitvallásuk igazolására vagy éppen érvanyagként a másokkal folytatott szakmai vitákban. ...Kívánjuk, hogy a jövõbeni fejlesztések és új elképzelések kialakításakor e jubileumi szám cikkei jó és egységesen értelmezhetõ hivatkozási alapként szolgáljanak szakmai közösségünk számára.

Ezekkel a szavakkal ajánlja a különszámot, illetve a folyóiratot Dr. Mihály Szabolcs, az MFTTT elnöke és Horváth Gábor, az FVM FTF fõosztályvezetõje.  

borito

"Szeretném remélni, hogy lapunk e különszámát azok a kollégáink is érdeklõdéssel fogják kézbe venni, akik eddig nem voltak lapunk rendszeres olvasói, hiszen a mi szándékunk - nem csak e külön kiadvány alkalmából -, hogy rendszeresen, érdeklõdésüket kielégítve tudjunk e széles szakterületen dolgozó kollégáinkhoz szólni mindazokban a témákban, amelyekkel napi munkájukat segítjük." - mondja Dr. Riegler Péter fõszerkesztõ ebbõl az alkalomból.

A kiadvány a FÖMI könyvtárában kölcsönözhetõ, illetve az MFTTT titkárságán megrendelhetõ.
A Geodézia és Kartográfia c. folyóiratra szintén az MFTTT-nél (1149 Budapest, Bosnyák tér 5. I. em. 106., ügyvezetõ titkár: Kenderes Dóra, telefon: 36 (1) 201-8642, fax: 36 (1) 460-4163, postacím: H–1371 Pf. 433., e-mail: mfttt@freemail.hu) lehet elõfizetni.
A korábbi számok elektronikusan is, két hónap késéssel leölthetõk a folyóirat archívumából.