Hamarabb virágzik a parlagfû
2007. április 30.

A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. tv. alapján „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani.”

A parlagfû elleni hatékony védekezés végrehajtása érdekében a parlagfûvel veszélyeztetett külterületeket az ingatlanügyi hatóság beazonosítja. Veszélyeztetettnek azon területek minõsülnek, amelyeken távérzékelés útján a korábbi vagy a tárgyévi fertõzöttség kimutatható.

A földhivatalok júliustól ellenõrzik a távérzékeléssel, bejelentéssel és helyszíni szemlén feltárt parlagfûvel fertõzött földrészleteket, és az azonosító adatokat átadják a területileg illetékes Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai részére. Az Igazgatóság a mulasztóval szemben növényvédelmi bírság kiszabásáról intézkedik. A parlagfû fertõzés mértékétõl függõen akár közérdekû védekezés is elrendelhetõ, aminek költségét a (növényvédelmi bírsággal együtt) a földhasználónak kell megfizetnie. A bírság legmagasabb összege ötmillió forint is lehet.